HE/BG 6.33

From Vanipedia

א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 33

अर्जुन उवाच
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ॥३३॥
אַרְג׳וּנַה אוּוָאצַ׳ה
יוֹ ׳יַםּ יוֹגַס תְוַיָא פְּרוֹקְתַהּ סָאמְיֵנַה מַדְהוּסֻוּדַנַה
אֵתַסְיָאהַםּ נַה פַּשְׂיָאמי צַ׳נְֿצַ׳לַתְוָאת סְתְהיתיםּ סְתְהירָאם

מילה אחרי מילה

אַרְג׳וּנַהּ אוּוָאצַ׳ה—אַרְג'וּנַה אמר; יַהּ אַיַם—השיטה הזו; יוֹגַהּ—יוגה; תְוַיָא—על ידך; פְּרוֹקְתַהּ—תוארה; סָאמְיֵנַה—באופן כללי; מַדְהוּ-סֻוּדַנַה—הו הורג הזד מַדְהוּ; אֵתַסְיַה—שלה; אַהַם—אני; נַה—לא; פַּשְׂיָאמי—רואה; צַ׳נְֿצַ׳לַתְוָאת—בשל חוסר מנוחה; סְתְהיתים—מצב; סְתְהירָאם—יציב.

תרגום

אַרְג'וּנַה אמר: הו מַדְהוּסֻוּדַנַה, שיטת היוגה שתיארת בקצרה נראית לי בלתי מעשית וקשה עד מאוד, שהרי המֶחשָב חסר מנוח והפכפך.

התעמקות

אַרְג'וּנַה דוחה כאן את שיטת היוגה שקְרּישְׁנַּה תיאר, החל במילים שׂוּצַ'וּ דֵשֵׂא, וכלה ביוֹגִי פַּרַמַהּ. זאת משום שחשש שלא יוכל לעמוד בה. ברגיל, אדם בתקופת קַלי אינו מסוגל לנטוש את ביתו ולפרוש למקום מבודד בהרים או ביערות לצורך תרגול יוגה. תקופה זו מאופיינת במאבק אכזרי לקיום ובתוחלת חיים קצרה. אַרְג'וּנַה דוחה כאן את שיטת היוגה שקְרּישְׁנַּה תיאר, החל במילים שׂוּצַ'וּ דֵשֵׂא, וכלה ביוֹגִי פַּרַמַהּ. זאת משום שחשש שלא יוכל לעמוד בה. ברגיל, אדם בתקופת קַלי אינו מסוגל לנטוש את ביתו ולפרוש למקום מבודד בהרים או ביערות לצורך תרגול יוגה. תקופה זו מאופיינת במאבק אכזרי לקיום ובתוחלת חיים קצרה. האנשים אינם נוטים אחר הגשמה עצמית, לא בצורתה הפשוטה והמעשית, קל וחומר באמצעות שיטת יוגה מסובכת שמכתיבה אורחות חיים קפדניים, דרכי ישיבה, בחירת מקום, וניתוק המֶחשָב ממעורבות חומרית. כאיש מעשי, אַרְג'וּנַה לא חשב שניתן לתרגל את השיטה הזו. זאת למרות שניחן בכישורים רבים: הוא השתייך למשפחת המלוכה והתברך במעלות רבות; הוא היה לוחם גדול, הוא זכה באריכות ימים, ומעל לכול, היה ידידו הקרוב של שְׂרִי קְרּישְׁנַּה, אישיות אלוה העילאי. אפשרויותיו לפני 5,000 שנה היו טובות בהרבה משלנו כיום, ואף על פי כן דחה שיטה זו. למעשה, בשום מקום לא נאמר שתרגלהּ בשלב כלשהו בחייו. מכאן שבאופן כללי זו שיטה שאינה אפשרית בקַלי-יוּגַה. כמובן, אפשר שאחדים, נדירים במינם, יוכלו לתרגל אותה, אולם היא אינה מתאימה לאדם הרגיל. זה היה נכון לפני 5,000 שנה, קל וחומר בימינו. מכאן שגם כל אותם שמחקים את שיטת היוגה הזו בבתי הספר ובמועדונים למיניהם, גם אם הם מרוצים מעצמם, אינם אלא מבזבזים את זמנם לריק. זאת משום שהם נבערים לגבי התכלית העליונה.