HE/Prabhupada 0001 - הרחיבו לעשרה מיליון

From Vanipedia


הרחיבו לעשרה מיליון - פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0001


הרצאה על צַ'יתַנְיַה צַ'רִיתָאמְרּיתַה אָדִי-לִילָא 1.13 -- מָאיָאפּוּר, 6 באפריל, 1975

פּרָבְּהוּפָּאדַה: צַ'ייתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ אומר לכל האָצָ'ארְיוֹת... ניתְיָאנַנְדַה פְּרַבְּהוּ, אַדְוַיְתַה פְּרַבְּהוּ וּשְׂרִיוָאסָאדי-גָאוּרַה-בְּהַקְתַה-וְרּינְדַה הם כולם נשאים של ההוראות של שְׂרִי צַ'ייתַנְיַה פְּרַבְּהוּ.

נסו ללכת בדרך של תהליך האָצָ'ארְיַה אז החיים יהיו מוצלחים. להפוך להיות אָצָ'ארְיַה זה לא קשה במיוחד. קודם כל, בשביל להיות משרת מאוד נאמן של האָצָ'ארְיַה שלך, עקוב בקפדנות אחרי מה שהוא אומר. נסה לרצות אותו ולהפיץ את תודעת קרישנה. זה הכל. זה לא קשה בכלל. נסה לעקוב אחר הוראותיו של הגוּרוּ מַהָארָאגַ'ה שלך ולהפיץ את תודעת קרישנה. זו הוראתו של שְׂרִי צַ'יְתַנְיַה.

אָמָארַה אַגְ'נָֿאיַה גוּרוּ הַנָֿא תָארַה אֵי דֵשַׂה
יָארֵה דֵקְהַה תָארֵה קַהַה 'קְרּישְׁנַּה'-אוּפַּדֵשַׂה
(צ'.צ'. מַדְהְיַה 7.128)

"אם תעקוב אחרי ההוראה שלי, תהיה גוּרוּ". אם נעקוב בקפידה אחרי המערכת של האָצָ'ארְיַה וננסה כמיטב יכולתנו להפיץ את הוראותיו של קרישנה,

יָארֵה דֵקְהַה תָארֵה קַהַה 'קְרּישְׁנַּה'-אוּפַּדֵשַׂה (צ'.צ'. מַדְהְיַה 7.128) ישנם שני סוגים של קְרּישְׁנַּה אוּפַּדֵשַׂה. אוּפַּדֵשַׂה משמעותו הוֹרַאַה. הוראה שניתנה על ידי קרישנה, גם היא סוג של קְרּישְׁנַּה אוּפַּדֵשַׂה. ההוראה שנתקבלה על ידי קרישנה, גם היא סוג של קְרּישְׂנַּה אוּפַּדֵשַׂה. קְרּישְׁנַּיַה אוּפַּדֵשַׂה איתי קְרּישְׁנַּה אוּפַּדֵשַׂה. סַמָאסַה, שָׂאסְתי-תַת-פּוּרוּשַׁה-סַמָאסַה. כמו כן, קְרּישְׁנַּה וישָׁאיַה אוּפַּדֵשַׂה, גם הוא סוג של קְרּישְׁנַּה אוּפַּדֵשַׂה. בָּאהוּ-וְרִיהי-סַמָאסַה. זוהי הדרך של ניתוח הדקדוק של סַנְֿסְקְריט. לכן קְרּישְׁנַּה אוּפַּדֵשַׂה הוא בְּהַגַוַד-גִיתָא. הוא נותן הוראות בצורה ישירה. לכן מי שמפיץ את קְרּישְׁנָה אוּפַּדֵשַׂה, פשוט חוזר על מה שנאמר על ידי קרישנה, יהפוך לאָצָ'ארְיַה. זה לא קשה בכלל. הכול מצויין כאן. אנחנו פשוט צריכים לשנן כמו תוכי. לא בדיוק כמו תוכי. הוא לא יכול להבין את המשמעות; הוא פשוט משמיע קולות. אבל אתם צריכים גם להבין את המשמעות; אחרת איך תוכלו להסביר?

אנחנו רוצים להפיץ את תודעת קרישנה. פשוט תַרְגֵל את עצמך איך לחזור על ההוראות של קרישנה בצורה הטובה ביותר, ללא כל מניפולציה. ואז, בעתיד ... נניח שיש לך עכשיו עשרת אלפים. אנחנו נתרחב למאה אלף. זה מה שנדרש מאיתנו. ואז ממאה אלף למיליון, וממיליון לעשרה מיליון.

דבקים: הַרי בּוֹל! גָ'איַה!

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כאשר לא יהיה מחסור באָצָ'ארְיוֹת, אנשים יבינו את תודעת קרישנה בקלות רבה. לכן צְרוּ את הארגון הזה. אל תהיו גאים בעצמכם לשווא. בצעו את ההוראות של האָצָ'ארְיַה ונסו להביא את עצמכם לרמה של מושלמות, של בוגרים. אז יהיה לכם קל מאוד להילחם במָאיָא. כן. האָצָ'ארְיוֹת מכריזים מלחמה נגד פעילותה של מָאיָא.