HE/Prabhupada 0070 - נהלו בתבונה

From Vanipedia


נהלו בתבונה
- פרבהופאדה 0070


בומביי, 22 באפריל, 1977 - הרצאת חדר

אם תִיצָמְדוּ לעקרון שלנו, תראו שְׁהַגּ'י. בּי. סי. עירני מאוד. הכל ימשיך לתפקד אז, גם כשאני אינני נוכח. עשו את זה. זו הבקשה שלי. כל דבר קטן שלימדתי אתכם, לכו בעקבותיו, ואיש לא ייפגע. שום מָאיָא לא תיגע בכם. עכשיו קְרּישְׁנַּה נתן לנו, ולא יהיה מחסור בכסף. אתם תדפיסו ספרים ותמכרו. הכל נמצא שם, אז. יש לנו מקלט טוב מסביב לעולם. יש לנו פרנסה. אתם תיצמדו לעקרונות שלנו, לכו אָחָרֵי ... אף אם אמות פתאום, אתם תהיו מסוגלים לנהל. זה הכל. את זה אני רוצה. שהעניינים יתנהלו בצורה חביבה, ותנו לתנועה להתקדם. עכשיו עשו סדר. אל תחזרו אחורה. היו זהירים. אָפַּני אָצַ'רי פְּרַבּהוּ ג'יוֵורי שׂיקְשָׁאיַה.