HE/Prabhupada 0112 - את הדבר שופטים לפי התוצאה

From Vanipedia


את הדבר שופטים לפי התוצאה
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0112


ראיון טלוויזיה -- 29 ביולי, 1971, גֵיְנְסְוויל

מראיין: אתה באת, אדוני, למדינה הזאת ב- 1965, וכפי שאמרתי, לפי צו או הוראה שניתנה לך מהמורה הרוחני שלך. דרך אגב, מי היה המורה הרוחני שלך?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: המורה הרוחני שלי היה אוֹםּ וישְׁנּוּפָּאדַה פַּרַמַהַמְּסַה בְּהַקְתיסִידְדְהָאנְתַה סַרַסְוַתִי גוֹסְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה.

מראייין: כעת בשורה זו של מורים שדיברנו עליה קודם, קו שושלת זו שמשכו זמן רב, כל הדרך חזרה לְקְרּישְׁנַּה בעצמו, האין זאת, האם המורה הרוחני שלך היה זה אשר לפניך?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. שושלת המורים באה מִקְּרּישְׁנַּה לפני כ-5,000 שנה.

מראיין: האם המורה הרוחני שלך עדיין בחיים?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: לא. הוא נפטר ב- 1936.

מראיין: אז אתה נכון לזמן עכשיו הראש העולמי של התנועה? האם זה יהיה נכון?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: יש לי הרבה אחים בתנועה, אבל קיבלתי את ההוראה לעשות זאת ישר מההתחלה. אז אני מנסה לרצות את המורה הרוחני שלי. זה הכל.

מראיין: כעת נשלחת למדינה הזו, לארצות הברית של אמריקה. זו הטריטוריה שלך. זו עובדה נכונה?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הטריטוריה שלי, מה שהוא אמר, "אַתָּה לֵךְ וָדַבֵּר את הפילוסופיה הזו לקהל דוֹבֵר האנגלית."

מראיין: לעולם המדבר אנגלית.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. ובייחוד לעולם המערבי. כן. הוא אמר לי ככה.

מראיין: כשבאת, אדוני, למדינה זו לפני 15, 16 שנים והתחלת...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: לא, לא, לא 15, 16 שנים.

מראיין: חמש, שש שנים. אני מבקש את סליחתך. לחלק זה של העולם, לא באת לחלק של העולם שדת ככזו הייתה חסרה בו, אתה ודאי יודע. בארצות הברית של אמריקה יש לנו הרבה דתות, ואני חושב שאנשים במדינה הזו אוהבים להאמין, בחלק הרוב, שהם אנשים דתיים, אנשים המאמינים באלוהים, שמקדישים עצמם לסוג מסויים של ביטוי דתי. ואני תוהה מה הייתה החשיבה שלך. מה אתה חושב שביכולתך להוסיף לביטוי הדתי החי והקיים במדינה הזאת בכך שבאת לכאן והוספת את הפילוסופיה שלך לכך?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. כשבאתי לראשונה למדינה שלכם הייתי אורח של ידיד הוֹדי בְּבָאטְלֵר.

מראיין: בְּפֶנְסילְבֵנְיָה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: פֶּנְסילְבֵנְיָה. כן. אז למרות שזה היה מחוז קטן, שמחתי שראיתי בו כל כך הרבה כנסיות.

מראיין: כל כך הרבה כנסיות. כן. כן.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. כל כך הרבה כנסיות. ודיברתי ברבות מהכנסיות שם. המנחה שלי דאג לכך. אז זה לא היה במטרה זו, שבאתי לכאן להביס איזשהו תהליך דתי. זו לא הייתה המטרה שלי. המשימה שלנו היא, המשימה של הריבון צַ'יְתַנְיַה היא, ללמד את כולם איך לאהוב את אלוהים, זה הכל.

מראיין: אבל באיזו דרך, אדוני, אם מותר לי לשאול, באיזו דרך חשבת ואתה עדיין חושב, שהלימוד שלך לאהבת האל שאתה עושה, שונה ואולי טוב יותר מהלימודים של אהבת אלוהים שכבר נערכו במדינה הזו ונערכו בעולם המערבי משך מאות שנים?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: זאת עובדה. כיוון שאנו הולכים בעקבות הריבון צַ'יְתַנְיַה. הוא נחשב... הוא מתקבל על ידינו - לפי הסמכות של הספרות הַוֵּדית - באופן אישי הוא קְרּישְׁנַּה.

מראיין: איזה ריבון זה?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הריבון צַ'יְתַנְיַה.

מראיין: הוֹ כן. הוא זה ששב לפני חמש מאות שנה לְהוֹדוּ?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. אז הוא קְרּישְׁנַּה בעצמו, והוא מלמד כיצד לאהוב את קְרּישְׁנַּה. לכן התהליך שלו מְאוּשָׁר ביותר. בדיוק כפי שאתה המומחה במוסד הזה. אם מישהו עושה משהו, אם אתה מלמד אותו באופן אישי, "עשה כך," זה סמכותי מאוד. אז תודעת אלוהים, אלוהים בעצמו מלמד. בדיוק כמו בַּבְּהַגַוַד-גִיתָא, קְרּישְׁנַּה הוא האל. הוא מדבר אודות עצמו. ולבסוף הוא אומר, "פשוט התמסר אלי. אני אקח אחריות עליך." אבל אנשים לא מבינים. אז הריבון צַ'יְתַנְיַה - קְרּישְׁנַּה בא שוב, כריבון צַ'יְתַנְיַה, כדי ללמד אנשים איך להתמסר. וכיוון שאנו הולכים בעקבות צעדי רגליו של צַ'ְיתַנְיַה הריבון, השיטה היא כה נשגבת שאפילו זרים שלעולם לא ידעו את קְרּישְׁנַּה, הם מתמסרים. השיטה היא כל כך רבת אוֹן. אז זאת הייתה המטרה שלי. אנו לא אומרים, "הדת הזאת טובה יותר מהשנייה," או, "התהליך שלי טוב יותר." אנו רוצים לראות לפי התוצאה. בסַנְסְקְרִיט ישנה מילה, פְּהַלֵנַה פַּריצִ'יַתֵה - דבר נשפט לפי התוצאה.

מראיין: דבר נשפט לפי...?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: לפי התוצאה.

מראיין: הוֹ כֶּן.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אתה יכול לומר, אני יכול לומר שהשיטה שלי חביבה מאוד. אתה יכול לומר שהשיטה שלך נחמדה, אבל יש לשפוט לפי התוצאה. זה... הַבְּהָאגַוַתַה אומר שתהליך הדת טוב מאוד להליכה בעקבותיו, אדם נעשה לאוהב של אלוהים.