HR/660827 Predavanje - Zrna Mudrosti Srila Prabhupada u New Yorku

From Vanipedia

HR/Croatian - Zrna mudrosti Srila Prabhupada
"Ovaj svijet je iskrivljeni odraz. Jer je odraz stvarnosti, zato se doima tako stvarnim da ga uzimamo za ozbiljno. To se naziva iluzija. Ali ako shvatimo, "Ovo je sve trenutno, ne bi se trebao vezati. Trenutno je. Moja vezanost bi trebala biti za stvarnost , ne nerealnost,"... Realnost je Krsna. Ovo je također stvarnost , ali trenutna. I zato se moramo izbaviti iz trenutnog u stvarnost."
660827 - Lecture BG 05.07-13 - New York