HR/Prabhupada 0024 - Krišna je jako ljubazan

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kṛṣṇa Is So Kind - Prabhupāda 0024


Lecture on SB 3.25.26 -- Bombay, November 26, 1974

Kada je Arjuna vidio Krišnu licem u lice - Krišna je podučavao Bhagavad-gitu. Tako vidjeti Krsnu i kada čitate Bhagavad-gitu, ista je stvar. Nema razlike. Neki kažu: "Arjuna je imao sreću da vidi Krišnu licem u lice i primi instrukcije." To nije točno. Krišnu možete odmah vidjeti. Pod uvjetom da imate oči kojima možete vidjeti. I stoga se kaže, premāñjana-cchurita.... Prema i bhakti su ista stvar. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti [Bs. 5.38]. Ipričat ću vam priču, povezano s time, o jednom brahmani iz južne Indije u Ranganatha hramu. Čitao je Bhagavad-gitu, a bio je nepismen. Nije znao sanskrit, niti bilo koje drugo pismo, bio je nepismen. A ljudi, susjedi su znali: "Ova osoba je nepismena, a ipak čita Bhagavad-gitu." On otvara Bhagavad-gitu, "Uh, Uh", baš je takav. I netko se šalio: "I, brahmana, kako ti čitaš Bhagavad-gitu?" Ali on je mogao shvatiti. "Ova osoba se šali, jer ja sam nepismen." I tako, nekako se dogodilo da je tog dana i Caitanya Mahaprabhu bio u tom hramu. On je mogao shvatiti: "Tu je bhakta." Prišao mu je i pitao ga: "Moj dragi bhramana, što čitaš?" Tako da je mogao shvatiti: "Ovaj se ne šali." I onda je rekao." Dragi moj gospodine, čitam Bhagavad-gitu, tj pokušavam, jer sam nepismen." I moj Guru Maharaja je rekao: "Moraš pročitati 18 poglavlja svaki dan." I tako, a ja ne znam. Ne mogu čitati." Ali, ipak, Guru Maharaja je rekao. Stoga pokušavam izvršiti njegovu naredbu, otvaram stranice i to je sve. Ne znam kako da ih pročitam." Caitanya Mahaprabu je rekao. "Vidim da nekada plačeš." "Da, plačem." "Kako to da plačeš, ako ne znaš čitati?" "Ne, jer kada uzmem Bhagavad-gitu, vidim tu jednu sliku, da je Krišna toliko ljubazan, da je postao vozač kočije, sarathi, Arjune. On je Njegov bhakta. I stoga je Krišna toliko ljubazan da je prihvatio položaj sluge. Arjuna je naređivao: "Neka kočija bude tu." I Krišna ga je služio. Krišna je tako ljubazan. I kada vidim tu sliku u mom umu počinjem plakati. I Caitanya Mahaprabhu ga je odmah zagrlio. "Ti stvarno čitaš Bhagavad-gitu." Bez ikakvog obrazovanja, ti čitaš Bhagavad-gitu." I zagrlio ga je.

I to je...Kako je on vidio tu sliku? Jer je volio Krišnu, nije bilo važno, da li je mogao čitati sloke ili ne. Ali bio je uvučen u ljubav prema Krišni i vidio je. Krišna tu sjedi i vozi Arjuninu kočiju. To je potrebno.