HR/Prabhupada 0127 - Velika instrukcija izgubljena je na čudljiv način

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0126
Sljedeća stranica - Video 0128 Go-next.png

A Great Institution Was Lost by Whimsical Ways - Prabhupāda 0127


Lecture on SB 1.2.11 -- Vrndavana, October 22, 1972

Onda.... moj Guru Mahārāja bi govorio: "Ne pokušavajte vidjeti Krišṇu, učinite nešto kako bi Krišna mogao vidjeti vas." To je traženo. Ako Krišna, ukoliko uspijete uhvatiti malo pažnje od Krišne, yat kāruṇya-katākṣa-vaibhavavatām, katākṣa-vaibhavavatām... Prabodhānanda Sarasvatī kaže, uspijete li nekako privući malo pažne od Krišne, vaš život je uspješan. Odmah. I kako možete privući? Bhaktyā mām abhijānāti (BG 18.55). Jednostavno, služeći Krišnu. Uzmite službu, službu za Krišnu, kako je naređeno od duhovnog učitelja. Jer je duhovni učitelj predstavnik Krišne. Mi ne možemo prići Krišni direktno. Yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ. Ukoliko imate vjerodostojnog duhovnog učitelja, predstavnika Krišne, to nije jako teško. Svatko može biti predstavnik Krišne. Kako? Ako jednostavno nosite poruku o Krišni, bez krivotvorenja.

To je sve. Baš kao Caitanya Mahāprabhu kaže, āmāra ājñāya guru hañā (CC Madhya 7.128): "Ti postaješ duhovni učitelj po mom nalogu." Dakle, ako se pridržavate uputa Caitanya Mahāprabhua, Krišne, onda postajete guru. Āmāra ājñāya guru hañā. Na žalost, mi ne želimo provoditi upute ācārya, izmišljamo svoje vlastite načine. Imamo praktično iskustvo kako su se velike institucije izgubile zbog hirovitih pristupa. Bez provođenja slijeda duhovnog učitelja, oni su izmišljali nešto i cijela stvar se izgublila. Stoga Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura naglašava važnost riječi duhovnih majstora. Vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru-nandana (BG 2.41). Ukoliko se držite uputa duhovnih učitelja, onda, bez brige za vlastitu korist ili neugodnosti, postajete savršeni.

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ
(ŚU 6.23)

To je potvrda od svih autoriteta. Moramo provoditi vrlo vjerno upute vjerodostojnih predstavnika Krišne. Tada je naš život uspješan. Onda možemo razumjeti Krišnu uistinu. Vadanti tat tattva-vidas tattvam (SB 1.2.11). Moramo čuti od tattva-vit, ne od takozvanih skolara i političara. Ne. Od onog koji zna istinu, vi morate čuti od njega. I ukoliko se držite tog principa, razumjet ćete sve veoma jasno. Hvala vam, mnogo.