HR/Prabhupada 0155 - Svatko pokušava postati Bog

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0154
Sljedeća stranica - Video 0156 Go-next.png

Everyone is Trying to Become God - Prabhupāda 0155


Lecture on SB 7.6.5 -- Toronto, June 21, 1976

Sada smo pronašli u Bhagavad-giti, da postoje tri riječi. Sanātanaḥ, vječna, se koristi. Prva stvar je jiva, znači živa bića, oni su opisani kao sanātanaḥ. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ jīva-loke sanātanaḥ (BG 15.7). Mi smo vječna živa bića, sanātanaḥ. To ne znači da smo postali Jīva-bhūtaḥ pod uticajem maye. . Mi smo sebe postavili pod utjecaj maye; Stoga smo jiva-bhūtaḥ. Zapravo smo sanatana. Sanatana znači vječni. Nityo śāśvata. Jivātmā je opisana: nityo śāśvato yaṁ na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). To je sanātana. Pošto smo manje inteligentni ne možemo shvatiti da smo vječni, sanatana, nikada rođeni i besmrtni, zašto se nalazim u ovakoj situaciji patnje rađanja i umiranja? To se naziva brahma-jijñāsā. Ali ljudi su ne obrazovani. Mi bi trebali biti obrazovani. Barem bismo trebali iskoristiti ovu pouku. Mi smo sanatana. I postoji drugi svijet, spomenut u Bhagavad-giti, paras tasmāt tu bhāvo 'nyo 'vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ (BG 8.20). Vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ Ovaj materijalni svijet se manifestuje, a pozadina ukupne materijalne energije je mahat-tattva. To se ne očituje. Dakle vyakto 'vyaktāt. Iznad toga postoji druga priroda, duhovna priroda, sanatana. To se zove Sanatana. Paras tasmāt tu bhāvo 'nyo vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ (BG 8.20). I jīva-bhūtaḥ-sanātana. U jedanaestom poglavlju, Arđuna opisuje Krišnu kao sanatana. Međutim postoje tri sanatane. Tri sanatane.

Dakle, ako smo svi sanatana, postoji sanatana-dharma i Krišna je sanatana, mi smo također sanatana. Kada se iskombinuje zajedno, to se zove sanatana-dharma. Mnogi ne znaju što je sanatana. Misle da ako se oblače na određeni način, i ako sam rođen u određenoj zajednici, onda sam postao sanatana-dharma. Ne Svako može postati sanatana-dharma. Ali, oni ne znaju šta je smisao sanatana. Svako živo biće je sanatana. I Krišna, Bog je sanatana. Također postoji mjesto gdje možemo susresti zajedno - to je sanatana dhama. Sanātana dhāma, sanātana-bhakti, sanātana-dharma. Kada se izvršava, tada se naziva sanatanu-dharma. Pa što je to sanatana-dharma? Pretpostavimo da sam se vratio u tu sanatana-dhama i tu je Bog, sanatana, i ja sam sanatana. Što su naše sanatana aktivnosti? Da li to znači da kad odem u sanatana-dhamu da sam postao Bog? Ne. Ne možete postati. Bog je jedan. On je Svevišnji Gospodin, Gospodar, a mi smo sluge. Caitanya Mahāprabhu: jīvera svarūpa haya nitya kṛṣṇa dāsa (CC Madhya 20.108-109). Dok ovdje svatko od nas, nastoji da postane Krišna. Znači kada se vratite na sanatana-dhamu - ako nismo kvalificirani ne možemo ići tamo - tamo smo vječno uključeni u službu Gospodina. To je sanatana-dharma.

Tako da prakticirajte. Sanatana-dharma znači bhakti-yoga. Zbog zaborava, svatko pokušava da bude Bog. Sada ovdje prakticirajmo kako da postanemo sluge Božje. I kad steknete kvalifikacije, činjenično da jeste... Budite uvjereni da ste postali sluga Božji, to je bhakti-marga. Kao što je Caitanya Mahāprabhu rekao, gopī-bhartur pada-kamalayor dāsa-dāsa-dāsa-dāsānudāsaḥ. Kada postanete ekspertni sluga od sluge sluge sluge Gospodnje - u nizu sto puta, sluge - onda ste savršeni (CC Madhya 13.80). Međutim, ovdje svatko pokušava postati Svevišnji Gospodin. Kad neko pogrešno tumači riječ "so aham," " aham brahmasmi" i zato misli "Ja sam Vrhovni." No, to nije tako. To su Vedske riječi, i "so aham" ne znači "Ja sam Bog." So aham znači "Ja sam također iste kvalitete." Jer mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Jīva je sastavni dio Boga, Krišne, tako da kvaliteta je ista. Baš kao kap vode iz mora. Znači kemijski sastav cijelokupne vode iz mora i kap vode - je isti. To se zove so aham ili brahmasmi Nije da mi pogrešno tumačimo ove riječi, iz vedske verzije, niti mislimo "Ja sam Bog. Postao sam Bog." A ako si Bog, onda zašto si postao pas? Da li Bog postaje pas? Ne, to nije moguće. Budući da smo sićušni djelić. To se također spominje u šastrama:

keśāgra-śata-bhāgasya
śatadhā kalpitasya ca
jīvaḥ bhāgo sa vijñeya
sa anantyaya kalpate
(CC Madhya 19.140)

Naš duhovni identitet je da smo deset tisućiti dio vrha vlasi. Veoma je mala, još se podijeli sa deset tisuća puta, ali ostaje jedna, to je naš identitet. I taj mali identitet je unutar ovog tijela. Kako ćete to pronaći? Nemate takav stroj. Prema tome kažemo nirākāra. Ne, kao što postoji akara, nego je jako mala i sićušna, da nije moguće vidjeti s ovim materijalnim očima. Dakle, moramo gledati kroz verziju Veda. Šastrama cakṣuṣa. To je Vedanta verzija. Moramo vidjeti kroz šastre. Ne ovim tupim očima. To nije moguće.