HR/Prabhupada 0159 - Veliki planovi kako obrazovati ljude da naporno rade

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0158
Sljedeća stranica - Video 0160 Go-next.png

Big, Big Plans to Educate People How to Work Hard - Prabhupāda 0159


Lecture on SB 5.5.15 -- Vrndavana, November 3, 1976

U velikim, velikim gradovima poput Kalkute, Bombaya, Londona, New Yorka, svi rade vrlo naporno. Nije da u velikim gradovima osoba može dobiti njihovu hranu lako. Ne. Svatko mora raditi. I svi naporno rade. Mislite li da su svi na istom nivou položaja? Ne. To nije moguće. Sudbina. Sudbina. Jedan čovjek naporno radi dan i noć, dvadeset i četiri sata; da bi samo dobio dva čapatija, to je sve. Vidjeli smo u Bombaju. Neki žive u takvim niskim uslovima da čak i danju moraju imati petrolejke. Na takvom mjestu žive, u jako prljavim uslovima . Ne mora značiti da svatko u Bombayu živi vrlo raskošno? Ne. Isto tako, svaki grad. To nije moguće. Ne možete poboljšati svoj ekonomski položaj, jednostavno radeći naporno. To nije moguće. Težak rad ili ne, ono što vam je suđeno, to ćete dobiti. Prema tome našu energiju trebamo pravilno usmjeriti... mal-loka-kamo mad-anugrahārthaḥ. Energija bi trebala biti korištena za zadovoljstvo Krišne. To bi trebalo biti učinjeno. Energija bi trebala biti korištena za tu svrhu, a ne trošiti energiju samo na lažne nade da "ću postati sretan. Kad uradim to i to. Kad zaradim toliko novca. Tada ja ću" Postoji priča o lončaru. Lončar planira. On ima nekoliko lonaca i on planira, "Sada imam za prodati ova četiri lonca. Biće neki profit. Onda ću napraviti deset lonaca. Potom ću prodati tih deset lonaca i napraviti još veći profit. Zaradit ću si još za dvadeset, trideset i četrdeset lonaca. Na taj način ću postati milijunaš. I tada ću se oženiti, i svoju ženu ću kontrolirati na ovaj i onaj način. I ako se bude bunila, onda ću je odbaciti." I kad ju je odbacio, pobacao je i polomio sve lonce. (smijeh) Tako je njegov san nestao. Vidite? Na sličan način, mi samo maštamo. Sa nekoliko lonaca i mi tako maštamo "Ove lonce ću umnožiti u mnogo, mnogo lonaca," i onda sve nestane. Ne maštajte, već napravite plan. To je... Guru, duhovni učitelj i vlada trebaju biti oprezni da "Ti nitkovi ne mogu praviti planove. Takvi nitkovi ne trebaju praviti planove za sreću. "Na yojayet karmasu karma-mūḍhān. To se zove karma-jagat, u ovom svijetu. Takav je ovaj materijalni svijet. Kad razviju takve sklonosti, kakva je korist? Loke vyayāyāmiṣa-madya-sevā nityāstu jantuḥ. Baš kao što je seks. Seks je prirodan. Ne zahtijeva se nikakva stručna naobrazba kako uživati u seksu. Oni će to uživati. Nitko ... "Nitko ne uči kako plakati ili kako se smijati ili kako uživati u seksu." Postoji takva bengalska uzrečica. To je prirodno Ne zahtijeva se nikakvo obrazovanje za takvu karmu. Sada oni čine velike, velike planove kako bi obrazovali ljude da naporno rade. To je gubljenje vremena. Obrazovna ustanova bi trebala biti za podučavanje ljudi kako da postanu svjesni Krišne, a ne postati ovo ili ono. To je gubljenje vremena, jer taj program nikada neće biti uspješan. Tal labhyate duḥkhavad anyataḥ sukhaṁ kālena sarvatra gabhīra-raṁhasā. Prirodni zakon djeluje Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmani sarvaśaḥ (BG 3.27).

Kako god ... Stoga naša vedska civilizacija je da ljudi budu zadovoljni sa svojim osobnim pozicijama kao bramane, kšatrije, vaišije, i šudre. Što god Božjom milošću dobili, biti zadovoljni. Prava energija je kada je pravilno iskoristimo za stecanje Krišnine milosti. To se traži, naučiti kako da se predamo Krišni. Potom aham tvam sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi (BG 18.66). Tu bi bio kraj. U indiji možemo vidjeti... Veliki mudraci, rišiji, su napisali mnoge knjige, doki su živjeli u malim seoskim kućicama. Samo kraljevi, kšatrije, pošto su morali vladati, su gradili si velike, velike palače. Nitko drugi. Živjeli su vrlo jednostavan život, vrlo jednostavan život. Ne gubite vrijeme na tzv ekonomski razvoj, izgradnju nebodera, metroa i tako dalje, i tako dalje. To nije Vedska civilizacija. To je civilizacija asura.