HR/Prabhupada 0174 - Svako živo biće je dijete Boga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0173
Sljedeća stranica - Video 0175 Go-next.png

Every Living Entity is a Child of God - Prabhupāda 0174


Lecture on SB 1.8.26 -- Los Angeles, April 18, 1973

Svako živo biće je dijete Boga. Bog je Svevišnji otac. Krsna kaže: ahaṁ bīja-pradaḥ pitā. "Ja sam otac koje daje sijeme za sva živa bića." Sarva-yoniṣu kaunteya (BG 14.4). "U kojem god obliku da žive, ta živa bića, to su moji sinovi." Zašpravo to je činjenica. Mi, svi , živa bića , smo dijeca Boga. Ali mi smo to zaboravili,Stoga se borimo. Baš kao u ljepoj obitelji, svi znaju: "otac nas snadjbeva sa hranom, zašto bi se mi braća, onda borili???" Slićno tome, ako postanemo svjesni Boga, svjesni Krsne , borbe će biti gotove. "Ja sam Amerikanac, ja sam Indijac, Ja sam Rus, ja sam Kinez." Sve te besmislice će biti gotove.Pokret za svjesnost Krsne je tako ljep. Ćim ljudi postanu svjesni Krsne, ova borenje, ovo politićko borenje, nacionalno borenje, će biti gotovo odmah. Jer će onda doći na nivo prave svjesnosti da sve pripada Bogu. Kao dijeca, dijete obitelji ima pravo da iskoristi pogodnosti koje daje otac, i slićno tome, ako je svatko dio i dijelić Boga, ako je svatko dijete Boga, onda svatko ima pravo da koristi vlasništvo oca. I to pravo je... Ne da samo ljudska bića imaju to pravo. Prema Bhagavat Giti, to pravo pripada svakom živom biću. Nije važno dali on živi u tijelu životinje, drveća, ili ptice ili insekta. To je svjesnost Krsne. Mi ne mislimo u okvirima samo moj brat je dobar, ja sam dobar.I sve ostalo je loše. To vrstu uske, oštećene svjesnosti ne volimo, odbacujemo je. Mi mislimo: paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ (BG 5.18). U Bhagavat Giti čete naći.

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
(BG 5.18)

Onaj tko je pandita, tko je učen, on vidi sva živa bića kao jednaka. I stoga su Vaisnave tako milostive. Lokānāṁ hita-kāriṇau. Ono zapravo mogu napraviti neki korisni rad za čovjećanstvo. Oni vide, oni osjećaju zapravo da ta sva živa bića su dio i djelići Boga. nekako su na ovaj ili onaj naćin, pali i došli u kontakt sa ovim matrijalnim svijetom, i u skladu sa razlicitom karmom, oni su poprimili razlićite tipove tijela. I pandite, oni koji imaju znanje, oni ne diskriminiraju tako: "Ovo je životinja, nju treba poslati u klaonicu, a ovo je ćovjek , on će je pojesti." Ne Osoba koja je zbilja svjesna Krsne, je milostiva prema svima. Zašto bi onda životinje bile ubijene.I stoga je naša filozofija , ne jedenju mesa. Ne može se jesti meso.Ne možes. I oni nas neće čuti." o kava je to glupost?? To je naša hrana.Zašto je ne bi jeo.?" Edhamāna-madaḥ (SB 1.8.26). On je nitkov pod utjecajem intoksikacije. On neće čuti pravu činjenicu.