HR/Prabhupada 0197 - Morate predstaviti Bhagavat gitu takva kakva jest

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0196
Sljedeća stranica - Video 0198 Go-next.png

You Must Present Bhagavad-gita As It Is -
Prabhupāda 0197


Lecture on SB 5.5.30 -- Vrndavana, November 17, 1976

Ako se trudite činiti najbolje što možete, Krišna će vam dati snagu. Krišna je uvijek spreman da vam pomogne, pod uvjetom da želite uzeti njegovu pomoć. On je spreman. On je došao da vam pomogne. U suprotnom što je onda svrha Krišninog dolaska ovdje i podučavanja, sarva-dharmān parityajya mām ekam (BG 18.66)? To je za naš interes. Predali se vi Krišni ili ne, to nije bitno Krišni. Krišna ne ovisi o vašoj službi. On je potpuno savršen. On može kreirati milijune sluga poput vas u ovom trenutku. Pa zašto On onda zahtijeva vašu službu? Zašto bi On trebao tražiti od vas uslugu? On ne pati od nedostatka vaše službe. Ali, to je radi vašeg interesa da mu se predate. To je vaš interes. To što Krišna želi vidjeti je da ste se predali Njemu i da se usavršavate za povratak kući, nazad k Bogu. To je Krišnina misija. Ovaj pokret za svjesnost Krišne ima istu misiju; podučiti.

dante nidhāya tṛṇakaṁ padayor nipatya
(sic) kāku-śatam kṛtvā cāhaṁ bravīmi
he sādhavaḥ sakalam eva vihāya dūrād
caitanya-candra-caraṇe kurutānurāgam

Ovo je naša misija, misija Čeitanije Mahaprabhua. Zašto Prabodhananda Sarasvati nalaže, Caitanya-candra-caraṇe kurutānurāgam: "Jednostavno razvijte sklonost služenju lotosovih stopala Čeitanije"? Jer je On osobno Krišna, i On je došao da vas poduči kako da priđete Krišni. To je Čeitanija. Kṛṣṇaya kṛṣṇa-caitanya-namne gaura-tviṣe namaḥ. Šrila Rupa Gosvami je to razumio. Sarvabhauma Bhatačarija je razumio.

vairāgya vidyā-nija-bhakti-yoga-
śikṣārtham ekaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ
śrī-kṛṣṇa-caitanya-śarīra-dhārī
kṛpāmbudhir yas tam ahaṁ prapadye
(CC Madhya 6.254)

Ako shvatimo Krišnu kroz Čeitanija Mahaprabhua... Čeitanija Mahaprabhu je govorio "Ti budi guru." Kako? yare dekha, tare kaha 'kṛṣṇa'-upadeša (CC Madhya 7.128). Nemojte mijenjati, bez izmjena. Jednostavno pokušajte propovijedati ono što je Krišna rekao. To je instrukcija Čitanije Mahaprabhua. Ako slijedite ovu uputu... Nemojte ništa dodavati niti izmjenjivati ako ste tzv. stipendirani učenjak. To vam neće pomoći. Morate predstavljati Bhagavad-gitu kakva jeste. Yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa. Sve je tu, jednostavno sabrano, i dato nam da bi slijedili parampara sustav.

Dakle, naš pokret svjesnosti Krišne trebamo promicati vrlo ponizno.

tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ
(CC Adi 17.31)

Kīrtanīya. Ovo propovijedanje znači kirtan, nije da samo sa mridangom imamo glazbeni kirtan. Ne. Propovijedanje je kirtan također. Abhavad vaiyāsaki-kīrtane. Vaiyāsaki, sin Vyāsadeva, Śukadeva Gosvāmī, on je samo opisao Šrimad-Bhagavatam i dostigao savršenstvo. Abhavad vaiyāsaki-kīrtane. Śrī-viṣṇu-śravaṇe parīkṣit. Parikšit Maharađ je samo slušao, i dostigao savršensto. Znači Šukadev Gosvami je samo opisivao. To je također kirtan. Dakle to je također kirtan. Kao što nas podučava Prabodhananda Sarasvati, he sādhavaḥ sakalam eva vihāya dūrād caitanya-candra-caraṇe kurutānurāgam: "Ti si sadhu, najbolja osoba, plemenita, ali ovo je moj zahtjev." To je poniznost. Ako kažeš: "Oh, ti si karmī, vi ste mūḍha..." Zapravo on je mūḍha, ali ne... U početku, ako to kažete, onda neće biti prilike za razgovor. On je mūḍha... Radeći kao svinja i pas dan i noć za čulno uživanje, sigurno da je mūḍha, karmī. Isto tako, jñānī, oni samo špekuliraju. Ta logika, kaka-taliya nyaya: "Da li je vrana prva sjela na granu, da bi potom grana pala? Ili je grana prvo pala, zato vrana nije mogla sjesti na granu?" Logično. Jedan pandit bi rekao," Ne, ne. Prvo grana je pala, a vrana je željela sjesti na nju, ali nije mogla." Dok bi drugi pandit rekao," Ne, ne. Grana je bila tu, i zbog vrane koja je sjela na nju, zato je pala." Sada je to logika. Oni trate vrijeme špekulirajući. kaka-taliya nyaya. kupa-manduka-nyaya.