HR/Prabhupada 0249 - Postavljeno je pitanje , zašto se rat događa

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0248
Sljedeća stranica - Video 0250 Go-next.png

Postavljeno je pitanje , zašto se rat događa?
- Prabhupāda 0249


Lecture on BG 2.6 -- London, August 6, 1973

Uopće nije pitanje da Aryuna razmatra da li da se bori ili ne. Krsna je to dozvolio , i borba će se dogoditi. I baš kao kada smo razgovarali, postavljeno je pitanje da "Zašto se događa rat??? To nije teško shvatiti jer svatko od nas ima želju za borbom. Čak se i djeca bore, mačke i psi, ptice, mravi , svi se oni bore.To smo vidjeli. I onda zašto ne ljudska bića.Taj borbeni duh je prisutan. To je jedan od simptoma životnih uvjeta.Borba. I kada bi se trebala dogoditi borba? Naravno, trenutno, bore se ambiciozni političari. Ali borba, po Vedskoj civilizaciji, borba znači dharma-yuddha. Na temelju religioznih principa. Ne pod utjecajem promjenjivih političkih ideja, raznih ism - a. Baš kao što se sada odvija borba između dvje političke grupe, komunista i kapitalista. Oni pokušavaju zaobići samu borbu, ali ta borba se ipak događa. Kada se Amerika pojavi na nekom mijestu, Rusija se odmah isto pojavi tamo. U zadnjoj borbi između Indije i Pakistana, čim je Predsjednik Nixon poslao njihovu 7.Flotu, na Indijskom Oceanu, Benglaski Zaljev, skoro ispred same Indije,,,,, To je ilegalno.Ali vrlo umišljeni Amerikanci. I oni su poslali 7.Flotu, možda da pokažu podršku Pakistanu. Ali odmah su se naši Ruski prijatelji pojavili tamo. I stoga su se Amerikanci morali vratiti doma. Inače , mislim da bi Amerikanci napali u ime Pakistana.

I to se događa. Borenje ne možete zaustaviti. Mnogi ljudi, misle , kako zaustaviti rat.To je nemoguće. To je besmisleni prijedlog.To ne može biti. Jer je borbeni duh prisutan u svima. To je simptom živog bića. Čak i dijeca, oni nemaju politike, nemaju neprijateljstva, oni se bore 5 minuta; i onda su opet prijatelji. I taj borbeni duh postoji. Sada kako ga upotrijebiti. Naš pokret za Svjesnost Krsne je tu.Mi kažemo, svjesnost. Mi ne kažemo, "Prestanite sse boriti." ili "Napravit " ili "Napravi ono", ne Sve bi se trebalo napraviti u Svjesnosti Krsne.To je naša propaganda. Nirbandha-kṛṣṇa-sambandhe. Šta god da napraviš , mora na neki način biti povezano sa Svejsnošću Krsne. Ako je Krsna zadovoljen, onda djeluješ. To je Svjesnost Krsne. Nirbandha-kṛṣṇa-sambandhe. (CC Adi 4.165). To je ljubav. Baš kao što vi volite nekoga, za njega , vi možete napraviti sve. i nekada tako i djelujemo. II slićno tome. ista stvar bi se trebala prenjeti prema Krsni.To je sve. Pokušajte se obrazovati kako da volite Krsnu i da djelujete samo za Krsnu. To je savršenstvo života. Sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje (SB 1.2.6). Bhakti znaći služba, bhaja-sevāyām. Bhaj-dhātu , se koristi u smislu davanja službe, bhaja. I bhaja, u Sankriskoj gramatici, kti-pratyaya, da bi se pretvorilo u imenicu. To je glagol.I postoje pratyayas, kti pratyaya, ti pratyaya, mnogo pratyayas. I bhaj-dhātu kti,jednak bhakti. I bhakti znači da se zadovolji Krsna. Bhakti se ne može primjeniti nigdje drugdje Ako netko kaže da "Ja sam veliki bhakta , posvećenik Kālī, boginje Kālī, " to nije bhakti, to je posao. Jer bilo kojeg poluboga da obožavaš ,to je uvijek prisutna neka namjera. Uglavnom, ljudi uzimaju da postanu obožavaoci boginje Kālī da jedu meso.To im je namjera. U Vedskoj kulturi, oni koji jedu meso, njima se savjetuje da, " Ne jedite meso kupljeno iz klaonice , ili sa tržnice." Zapravo, nikad prije nije bio takav sistem po svijetu, da se održavaju klaonice. To je tek nedavno izumljeno. Ponekada pričamo sa Krščanskim gospodinima. I onda kada ih pitamo da " Gospodin Krist kaže, da ti nećes ubiti; zašto vi ubijate?" oni daju dokaze da "Krist je isto jeo meso ponekada" Ponekada je Krist jeo meso, to je u redu ali da li je Krist rekao ."Održavaj velike, velike klaonice i nastavi jesti meso." To čak nije ni zdrav razum.Krist je mogao jesti. Ponekada on...Ako nije bilo ništa drugo dostupno za jesti, šta se može? To je drugo pitanje.U velikoj nestašici , kada nema nićeg drugoga osim jesti meso... To vrijeme dolazi.U ovo doba, Kali-yuga, postepeno će se smanjiti hrana od žitarica. To je rečeno u SB, 12 pjevanje. Neće biti riže, mljeka, brašna, niti šečera.To će sve nestati. Osoba če morati jesti meso.To če biti uvjeti. I možda jesti ljudski meso također. Ovaj griješni život je tako degradirajući, toliko da će postajati sve više i više griješni. Tān aham dviṣataḥ krūrān kṣīpāmy ajasram andhe-yoniṣu (BG 16.19). Oni koji su demoni, oni koji su griješni, zakon prirode je da ih se stavi u takvo stanje da on postaje sve više i vise demon tako da on nikada neće moći shvatiti Boga. To je zakon prirode. Ako želiš zaboraviti Boga, onda če te Bog staviti u takvo stanje da nikada ne možeš shvatiti šta je Bog. To je demonski život.To doba dolazi. Sada , još ima par ljudi koji su zainteresirani, šta je Bog. Arto arthārtī jijñāsu jñānī (CC Madhya 24.95). Ali dolazi vrijeme u budućnosti kada uopće neče biti smisla u razumjevanju Boga. To je zadnji dio Kali-yuga, i u to vrijeme Kalkī avatāra, Kalkī avatāra če doći. I u to vrijeme nema propovjedanja svjesnosti Boga, samo ubijanje, samo ubijanje. Kalkī avatāra sa Svojim mačem će jednostavno masakrirati. I onda će doći Satya-yuga opet.Ponovo će biti zlatno doba.