HR/Prabhupada 0303 - Transcendentalan. Ti si iznad

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0302
Sljedeća stranica - Video 0304 Go-next.png

Transcendentalan. Ti si iznad
- Prabhupāda 0303


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Prabhupāda: Nastavi.

Tamāla Kṛṣṇa: " 'Tvoj je položaj da si transcendentalan.' "

Prabhupāda: Transcendentalan. "Ti si iznad." To je objašnjeno u Bhagavad-gīti:

indriyāṇi parāṇy āhur
indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ
manasas tu parā buddhir
yo buddheḥ paratas tu saḥ
(BG 3.42)

A sada... Prije svega, spoznaj ovo tijelo. Tijelo znači osjetila. I kada idete dalje, vidimo da je um centar osjetilnih aktivnosti. Ako um nije pouzdan, ne možemo djelovati s našim osjetilima. Indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ. Transcendentalan prema osjetilima, um je tu, i transcendentalna u odnosu na um, tu je inteligencija, i transcendentalna prema inteligenciji, tu je duša. To moramo shvatiti. Nastavi.

Tamāla Kṛṣṇa: "'Viša energija Kṛṣṇe je izvorno duhovna, a vanjska energija je materijalna. Vi ste između materijalne i duhovne energije i stoga je vaš položaj rubni. Drugim riječima, pripadate rubnoj moći Kṛṣṇe. Vi ste istodobno jednaki sa i različiti od Kṛṣṇe. Pošto ste duhovni, niste različiti od Kṛṣṇe, ali pošto ste samo sićušni dijelić Kṛṣṇe, različiti ste od Njega.'"

Prabhupāda: Ovdje je upotrebljena riječ rubna moć. Rubna moć, točna sanskrtska riječ je taṭastha. Kao što na kraju kopna počinje more i tu je rubna površina. Samo odite na obalu plaže Pacifika i naći ćete tlo. Katkad je prekriveno vodom a katkad je suho tlo. To je rubno. Slično tome, mi duhovne duše, iako smo izvorno jednaki Bogu, Katkad smo prekriveni māyom a katkad smo slobodni. Stoga je naš položaj rubni. Kada shvatimo naš pravi položaj, onda... Isto... Kao što postoji isti primjer. Pokušajte shvatiti. Da... Na plaži naći ćete da je dio tla katkad prekriven vodom a katkad nije. Slično tome, mi smo katkad prekriveni māyom, nižom energijom, a katkad smo slobodni. Moramo se održati u tom oslobođenom stanju. Kao što na kopnu nema vode. Ako odete malo dalje od morske vode, onda nema više vode, sve je samo tlo. Slično tome, ako se čuvate materijalne svjesnoti, i dođete u zemlju duhovne svjesnosti ili svjesnosti Kṛṣṇe, zadržat ćete svoju slobodu. Ali ako ostanete u rubnom položaju, onda ćete katkad biti prekriveni māyom a katkad slobodni. To je naš položaj.