HR/Prabhupada 0319 - Prihvati Boga, vlastitu poziciju Božjeg sluge i služi Boga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0318
Sljedeća stranica - Video 0320 Go-next.png

Prihvati Boga, vlastitu poziciju Božjeg sluge i služi Boga
- Prabhupāda 0319


Room Conversation with Sanskrit Professor, other Guests and Disciples -- February 12, 1975, Mexico

Gost (4): Dharma se odnosi na vjeru ili dužnost?

Prabhupada: Ne, dharma je dužnost, varṇāśrama-dharma. I od toga se također odustalo. To znači da je jedina dužnost svjesnost Kṛṣṇe. On je rekao: sarva-dharmān parityajya. U početku Je rekao: dharma-saṁsthāpanārthāya. Da. Yuge yuge sambhavāmi. Sada, On govori da: "Ja se pojavljujem kako bi ponovno uspostavio principe religije." Tako je na posljednjoj fazi rekao sarva-dharmān parityajya. To znači da tzv dharme, ili religije, koje su trenutno u svijetu, one nisu prave. I Bhagavata stoga kaže, dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra (SB 1.1.2), da "sve vrste lažnih religija ovdje se odbacuju." Lažna religija, što je to? Lažna ... Baš kao zlato. Zlato je zlato. Ako je zlato u ruci nekog hindusa, hoće li to onda biti prozvano Hindu zlato? Slično tome, religija znači pokornost Bogu. Pa gdje je hinduizam? Gdje je kršćanska religija? Gdje je muslimanska religija? Bog je svugdje, a naša je svrha pokoravati se Bogu. To je jedna religija, pokornost Bogu. Zašto su proizveli ovu hinduističku religiju, muslimansku religiju,kršćansku religiju, ovu religiju, onu ...? Stoga, sve su to lažne religije. Prava religija je poslušnost... Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam (SB 6.3.19). Baš kao zakon. Zakon je donesen od države.. Zakon ne može biti hindu zakon, muslimanski zakon, kršćanski zakon, ovaj zakon, onaj zakon. Zakon je namijenjen svima. Pokornost državi. To je zakon. Slično tome, religija znači pokornost Bogu. Onda onaj koji nema koncepciju Boga, nema ideje o Bogu, gdje je religija? To je lažna religija. Stoga u Bhagavatamu ćete naći, dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra (SB 1.1.2) "Svaka lažna vrsta religije se odbacuje." I Kṛṣṇa je također rekao istu stvar: sarva-dharmān parityajya: (BG 18.66) "Odustani od svih ovih lažnih religija." Jednostavno se predaj Meni. To je prava religija. " Koja je korist od spekulacije o lažnoj religiji. To nije religija uopće. Baš kao i lažni zakon. Zakon ne može biti lažan. Zakon je zakon, dan od države. Slično tome, religija znači naredba koju je dao Bog. To je religija. Ako slijedite, onda ste religiozni. Ako ne slijedite, onda ste demon. Pojednostavite stvari. Tada će biti privlačno svima. Dakle, ovaj je pokret svjesnosti Kṛṣṇe namijenjen za pojednostavljivanje stvari. Prihvati Boga, prihvati vlastitu poziciju Božjeg sluge i služi Boga. To je sve, tri riječi.