HR/Prabhupada 0321 - Uvijek povezani s izvornom elektranom

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0320
Sljedeća stranica - Video 0322 Go-next.png

Uvijek povezani s izvornom elektranom
- Prabhupāda 0321


Lecture on SB 1.15.28 -- Los Angeles, December 6, 1973

Caitanya Mahāprabhu kaže da morate djelovati u skladu s uputama, āpani ācari, onda možete podučavati druge. Ako sami ne djelujete, vaše riječi neće imati nikakvu vrijednost. (pauza) ...smanjiti. Evaṁ paramparā prāptam (BG 4.2). Ako si povezan s izvornom elektranom, onda imaš struju. U suprotnom, to je samo žica. Koja je vrijednost? Jednostavno ožičenje neće vam pomoći. Veza mora biti tamo. A ako izgubite vezu, onda je to bez vrijednosti. Stoga, pokret svjesnosti Kṛṣṇe znači da se uvijek morate držati povezani s izvornom elektranom. I onda, gdje god da idete, tamo će biti svjetlo. Tamo će biti svjetlo. Ako niste povezani, neće biti svjetla. Žarulja je tu; ožičenje je tu; prekidač je tu. Sve je tu. Tako se Arjuna osjećao, da: "Ja sam isti Arjuna. Ja sam isti Arjuna koji se borio na bojnom polju Kurukṣetre. Bio sam poznat kao veliki ratnik, moj luk je isti luk i strijela moja je ista strijela. No, sada je beskorisno. Ja se ne mogu braniti, jer nisam povezan s Kṛṣṇom. Kṛṣṇe više nema." Stoga, on se počeo Kṛṣṇinih riječi koje su mu prenešene na bojnom polju Kurukṣetre.

Kṛṣṇa se ne razlikuje od Svojih riječi. To je apsolutno. Ono što je Kṛṣṇa rekao prije pet tisuća godina, ako se ponovno susretnete s tim riječima odmah ste povezani s Kṛṣṇom, odmah. To je proces. Samo pogledajte Arjunu. On kaže: evaṁ cintayato jiṣṇoḥ kṛṣṇa-pāda-saroruham. Kad je počeo razmišljati o Kṛṣṇi i Njegovim uputama koje je dao na bojnom polju, Odmah je postao śānta, miran. Odmah se umirio. To je proces. Imamo intimni odnos s Kṛṣṇom, vječno. To nije umjetno. Stoga, ako se uvijek držite povezanima s Kṛṣṇom, više neće biti smetnji. Mirnoća. Yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ. Ako dobijete tu poziciju, onda je to najveća dobrobiti, najveći dobitak, yaṁ labdhvā ca, onda nećete željeti nikakvu drugu korist. Shvatit ćete da: Dobio sam najveću dobit. Yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ, yasmin sthitaḥ... A ako se držite postojano u tom položaju, onda guruṇāpi duḥkhena na (BG 6.20-23), čak i uz najteži tip nesreće, nećete biti uznemireni. To je mir. To je mir. A ne da, čim dođe do malo štipanja, odmah smo uznemireni. Ako ste zapravo postojani u svjesnosti Kṛṣṇe, nećete biti uznemireni ni u najvećem obliku opasnosti. To je savršenstvo svjesnosti Kṛṣṇe. Puno vam hvala.