HR/Prabhupada 0342 - Mi smo svi individualne osobe i Krišna je također individualna osoba

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0341
Sljedeća stranica - Video 0343 Go-next.png

Mi smo svi individualne osobe i Krišna je također individualna osoba
- Prabhupāda 0342


Lecture on CC Adi-lila 7.7 -- Mayapur, March 9, 1974

Svatko od nas, živih bića, svatko je od nas pojedina osoba, I Kṛṣṇa je također pojedina osoba. To je znanje. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Kṛṣṇa, ili Bog, On je također nitya, vječan. Mi smo također nitya, vječni. Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Ne umiremo. To je znanje koje prethodi duhovnom razumijevanju, "ja nisam ovo tijelo, ja sam duhovna duša, ahaṁ brahmāsmi, no ja sam pojedinac." Nityo nityānām. Kṛṣṇa je individualna osoba, ja sam također individualna osoba. Kad Kṛṣṇa kaže sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66), to ne znači da ja postajem jedno s Kṛṣṇom ili da se stapam u postojanje Kṛṣṇe. Ja zadržavam svoju individualnost, Kṛṣṇa zadržava Svoju individualnost, no ja se slažem da slijedim Njegove upute. Stoga Kṛṣṇa kaže Arjuni u Bhagavad-gīti: "Rekao sam ti sve. Koja je tvoja odluka sada?" Individualna. Kṛṣṇa ne prisiljava Arjunu na ništa. Yathecchasi tathā kuru: (BG 18.63) "Možeš učiniti štogod želiš". To je individualnost. To je vrhunsko znanje.

Ta Māyāvāda filozofija da postajemo jedno, da se stapamo u postojanje, stapanje s postojanjem znači spojiti se s Kṛṣṇinom odredbom. Naša je individualnost trenutno māyā jer planiramo toliko mnogo stvari. Stoga se tvoja individualnost i moja individualnost sudaraju. No kada više neće biti sudaranja - složit ćemo se: "Središte je Kṛṣṇa" - to je jedinstvo, a ne gubitak individualnosti. Dakle, kako je rečeno u vedskoj književnosti i kako je Kṛṣṇa rekao, mi smo svi individue. Svi individue. Svayaṁ bhagavān ekale īśvara. Razika je u tome što je On svevišnji vladar, īśvara. īśvara znači vladar. Ustvari, On je vladar, mi smo također vladari, no vladari podređeni Njemu. Stoga je On ekale īśvara, jedan vladar. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇa, u Brahma-saṁhiti. Ekale īśvara. Ne može biti mnogo īśvara. To nije īśvara. Māyāvāda filozofija da je svatko Bog, to baš nije pravilan zaključak. To je nitkovluk. Kṛṣṇa kaže, mūḍha. Na māṁ prapadyante mūḍhāḥ (BG 7.15). Onaj tko se ne pokori svevišnjem īśvari, Svevišnjem Gospodinu, trebate dobro znati da je "takva osoba mūḍha, nitkov" jer nije da svatko od nas može postati īśvara. To nije moguće. Onda īśvara ne bi ništa značilo. īśvara znači vladar. Recimo da smo u grupi, ovoj, u našem međunarodnom Društvu. Kad bi svatko postao vladar ili ācārya, kako bismo upravljali društvom? Ne. Mora postojati netko glavni. To je načelo u našem praktičnom životu.

Slijedimo svoje političke vođe. Ne možemo reći "pripradam ovoj stranci" ako ne slijedim njezinog vođu. To je vedska tvrdnja, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Mora postojati jedan vođa, vođa istog svojstva, nitya. Ja sam nitya, Kṛṣṇa je nitya. Kṛṣṇa je živo biće. Ja sam također živo biće. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Pa koja je razlika između Kṛṣṇe i mene? Razlika je što postoje dvije nitye i dvije cetanaś. Jedan je opisan kao jednina, a drugi kao množina. Nityo nityānām. Ovaj nityānām je množina, a nitya je u jednini. Stoga Bog je nitya, jedan, jednina, a mi, mi smo oni kojima se vlada. Mi smo množina. U tome je razlika. A kako On vlada množinom? Tako što eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. On nam daje sve što nam je potrebno u životu, za svo mnoštvo; stoga On je īśvara, On je Kṛṣṇa, On je Bog. Onaj koji daje sve što nam je potrebno u životu, On je īśvara, On je Kṛṣṇa, On je Bog. Tako možemo vrlo dobro razumjeti da nas Kṛṣṇa održava, pa zašto da ne vlada nama? To je činjenica.