HR/Prabhupada 0357 - Ja želim započeti revoluciju protiv bezbožne civilizacije

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0356
Sljedeća stranica - Video 0358 Go-next.png

Ja želim započeti revoluciju protiv bezbožne civilizacije
- Prabhupāda 0357


Jutarnja šetnja - 11. Prosinca, 1973, Los Anđeles

Prabhupāda: Moje zdravlje nije uvjek dobro. Svejedno, zašto ja i dalje pokušavam? To je moja ambicija. Želim pokrenuti jednu revoluciju. Njihova bezbožna civilizacija, protiv bezbožne civilizacije. To je moja ambicija. Amerika će biti najbolja osoba obrazovana u tom pravcu i da vodi, da postanu vođe. Oni već jesu vođe, ali sada moraju biti pravi vođe, tako da cijeli svijet može biti sretan. Da mogu dati smjer. Ako najbolja Američka gospoda dolaze k meni, mogu ih usmjeriti kako mogu postati svjetski vođe. Stvarni vođe, ne lažni vođe. Zato jer im je Bog dao toliko pogodnosti, toliko mnogo stvari. I ovaj pokret je započet iz Amerike. Započeo sam ovaj pokret iz New Yorka. Stoga bi trebao biti shvaćen vrlo ozibiljno od vlade. (stanka)

Hṛdayānanda: Ti kažeš da je Amerika najvažnija?

Prabhupāda: Da.

Hṛdayānanda: Ti misliš...

Prabhupāda: Zato sam i došao u vašu zemlju...

Hṛdayānanda: Dakle možda...

Prabhupāda: ...zato jer ste najvažniji. Sada morate... uz moje usmjeravanje vi morate biti vrlo važni, ne lažno važni.

Hṛdayānanda: Dakle možda bi trebao ostati ovdje i propovjedati.

Prabhupāda: Ha?

Hṛdayānanda: Ako je toliko važno, mislim da bi možda trebao ostati ovdje i pomoći Rūpānugi.

Prabhupāda: Da. Preobrazite vašu cijelu naciju, učinite ju svjesnom Boga. zato jer su objavili u Ustavu, "U Boga vjerujemo." Sada to moraju prihvatiti vrlo ozbiljno. Što to znači u "Boga"? Što to znači "vjerujemo"? Ti uzmi tu propagandu. Mi to radimo stvarno. Mi vjerujemo u Boga; stoga smo i žrtvovali cijeli svoj život za Boga. To znači vjera u Boga. Ne to, pušenje u salonu, i ti onda vjeruješ u Boga. Ne takva vjera. Prava vjera.