HR/Prabhupada 0412 - Krišna želi da ovaj pokret svjesnosti Krišne bude proširen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0411
Sljedeća stranica - Video 0413 Go-next.png

Krišna želi da ovaj pokret svjesnosti Krišne bude proširen
- Prabhupāda 0412


Conversation with Devotees -- April 12, 1975, Hyderabad

Prabhupāda: Anāśritaḥ karma-phalaṁ kāryaṁ karma karoti yaḥ, sa sannyāsī (BG 6.1) Anāśritaḥ kar...Svatko očekuje dobre rezultate za svoje osjetilno uživanje To je āśritaḥ karma-phalaṁ. On je uzeo utočište dobrih rezultata. Ali onaj tko ne uzme utočište rezultata aktivnosti... To je moja dužnost. Karyam. Karyam znači "To je moja dužnost. Nije važno koji je rezultat. Moram to napraviti iskreno najbolje koliko mogu. Onda ne marim za rezultat. Rezultat je u Krišninim rukama Karyam: " To je moja dužnost. Moj Guru Mahārāja mi je rekao, i zato to je moja dužnost. Nije važno je li uspješno ili neuspješno. To ovisi o Krišni. Na ovakav način, ako djeluje, onda je on sannyāsī. Ne haljina, već stav s kojim radi. Da, to je sannyāsa. Karyam: "To je moja dužnost." Sa sannyāsī ca yogī ca. On je yogi, prvoklasni yogi. Kao Arjuna. Arjuna službeno, nije uzeo sannyāsu. On je bio gṛhastha, vojnik. Ali je to uzeo veoma ozbiljno, karyam- " Krišna želi ovu borbu. Nije bitno što moram ubiti svoje rođake. Moram to napraviti."- to je sannyāsa. Prvo se raspravljao sa Krišnom da " Ovaj način borbe nije dobar," ubijanje obitelji,i tako dalje. Rapravljao je. Ali nakon slušanja Bhagavad-gīte, razumio je "To je moja dužnost. Krišna želi da to napravim." Karyam Dakle, bez obzira što je bio domaćin, vojnik, on je sannyāsī. Prihvatio je -karyam. Karyam znači "To je moja dužnost." To je prava sannyāsa. "Krišna želi da se ovaj pokret svjesnosti Krišne proširi. To je moja karyam. To je moja dužnost. Po uputi mog duhovnog učitelja. I zato to trebam napraviti. " To je sannyāsa. To je sannyāsa., obilježje sannyāse. Ali postoje i formalnosti. Koje bi.. Koje bi mogle biti prihvaćene

Indijac : To ima nekog psihološkog učinka.

Prabhupada : Ah Posebno u Indiji, ljudi vole. Sannyāsī mogu propovijedati. Inače, formula za sannyāsu je dana - karyam: "Ali to je moja jedina dužnost. To je sve. Pokret svjesnosti Krišne se treba širiti. To je moja dužnost. On je sannyāsi. Jer Krišna osobno dolazi, On zahtjeva, arva-dharmān parityaja mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. I Caitanya Mahāprabhu, Krišna, kaže, yei kṛṣṇa tattva vettha sei guru haya: "Svatko tko zna prirodu Krišne , on je guru." I koji je posao gurua? Yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa: (CC Madhya 7.128) "Koga god sretneš, samo pokušaj objasniti mu instrukcije Krišne." Sarva-dharmān parityaja... Tako na ovaj način, ako uzmemo to veoma ozbiljno- "To je moja dužnost"- onda si ti sannyāsī.. To je sve. Sa sannyāsī. Krišna potvrđuje, sa sannyāsī. Ljudi ne uzimaju za ozbiljno Krišnina učenja. To je nesreća Indije. Uvode toliko konkurencije Krišni. Je Krišna...i "Krišna... Rāmakrishna je jednako dobar kao i Krišna." Ova budalaština je ubila. Oni su učinili najveću štetu. Umjesto Krišne, donijeli su jednog pokvarnjaka, Ramakrišnu

Bhāgavata: Imaju velikog maṭha u Bhuvaneśvara. U Bhuvaneśvara, imaju velikog Ramakrishna maṭha. Vivekananda škola, knjižnica, toliko posjeda, sve ,vrlo organizirano.

Prabhupāda: I mi to možemo. Morate uvjeriti ljude. Nije pitanje natjecanja s njima. Ali ti , ti možeš propovijedati svoju vlastitu filozofiju bilo gdje.

Indijac: Je li se to dogodilo sa ljudima u Orissi...

Prabhupāda: Hm?

Indijac: ... pokušati ih uvjeriti: Ne, to je lažno , ovo je način.

Prabhupāda: Ne, njihova privlačnost Ramakrishna misije je da daridra-nārāyaṇa-seva i bolnice. To je njihova jedina privlačnost. Nemaju nikakav program. Nitko nije privučen zbog njihove filozofije. A koju filozofiju imaju? Nije bitno. Nismo zabrinuti zbog njih.