HR/Prabhupada 0420 - Nemoj misliti da si sluškinja ovog svijeta

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0419
Sljedeća stranica - Video 0421 Go-next.png

Nemoj misliti da si sluškinja ovog svijeta
- Prabhupāda 0420


Lekcija & Inicijacija -- Seattle, 20. Listopada, 1968

Prabhupāda: (Mantra mantre za vatreno žrtvovanje, posvećenici odgovaraju) Hvala vam. Daj te mi brojanicu. Brojanicu. Netko... (Prabhupāda mantra na brojanici, posvećenici na đapi) Koje je tvoje ime?

Bill: Bill.

Prabhupāda: Tvoje duhovno ime je Vilāsa-vigraha. Vilāsa-vigraha. V-i-l-a-s v-i-g-r-a-h-a. Vilāsa-vigraha. Počinješ odavdje, veliko zrno. Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ovim prstom ne smiješ dodirnuti. Slično slijedeće. Na taj način dođeš do ove strane, zatim ponovno od tamo do ove strane. Tvoja braća po bogu će te naučiti. I postoje deset vrsta uvreda koje ćeš izbjegavati. To ću objasniti. Imaš papir, tih deset vrsta uvreda?

Posvećenik: Da.

Prabhupāda: Pokloni se. (riječ po riječ dok Vilāsa-vigraha ponavlja)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Mantraj Hare Krišna i budi sretan. Hvala ti. Hare Krišna. (Posvećenici mantraju đapu) Tvoje ime?

Rob: Rob.

Prabhupāda: Rob Tvoje duhovno ime je Revatīnandana. R-e-v-a-t-i, Revatī, nandana, n-a-n-d-a-n. Revatīnandana znači sin od Revati. Revatī je bila jedna od žena Vasudeve, Krišnina pomajka. I Balarama je bio njegov sin. Stoga Revatīnandana znači Balarama. Revatīnandana dāsa brahmacārī, tvoje ime. Mantraj počevši od ovdje i tako dalje. Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Zatim slijedeći. Na taj način, kad dođeš do ove strane, ponovno počni odavdje. Tvoji braća po bogu će te naučiti. Pokloni se. Pokloni se. (riječ po rječ dok Revatīnandana ponavlja)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Sada uzmi svoju brojanicu. Počni. Mantraj. (Posvećenici mantraju đapu) Od čega je ovo napravljeno? Metal? Zašto je ovo tako teško?

Mladić: to je sjeme, Swamiji.

Prabhupāda: Oh, to je sjeme? Koje je to sjeme?

Mladić: Ne znam. Veliko sjeme.

Prabhupāda: vrlo je teško. Baš poput metka. Krišninog metka. (smjeh) (posvećenici mantraju đapu) Tvoje duhovno ime je Śrīmatī dāsī. Śrīmatī. S-r-i-m-a-t-i. Śrīmatī dāsī. Śrīmatī znači Rādhārāṇī.

Śrīmatī: znači što?

Prabhupāda: Śrīmatī znači Rādhārāṇī. Stoga Rādhārāṇī dāsī znači da si sluškinja Rādhārāṇī. Nemoj misliti da si sluškinja ovog svijeta. (smije se) velika je sreća postati sluškinja Rādhārāṇī. Da. Stoga Śrīmatī dāsī, tvoje ime. Stoga tvoje mantranje počinje odavdje, Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Zatim slijedeći. Na ovaj način dođeš do ove stran i počneš ponovno. Šesnaest krugova najmanje. (riječ po riječ dok Śrīmatī ponavlja)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

U redu. Uzmi. Budi sretna.

Srimati: Hare Kṛṣṇa.

Prabhupāda: Gdje je taj papir, deset vrsta uvreda? Gdje je taj papir? Postoje tri stupnja mantranja. Što je to?

Mladić: to je slika koju je nacrtala.

Prabhupāda: Oh, ti si to nacrtala? Dobro. Vrlo lijepo. Hvala vam puno.

Jāhnavā: Sa tvojim blagoslovom, bi li mogao to dati Sharon? Da li bi mogao to dati Sharon sa svojim blagoslovom?

Mladić: Śrīmatī dāsī.

Prabhupāda: Oh. to je prezentacija.

Śrīmatī: Hvala ti.