HR/Prabhupada 0473 - Darwin je uzeo ideju evolucije iz ove Padma Purane

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0472
Sljedeća stranica - Video 0474 Go-next.png

Darwin je uzeo ideju evolucije iz ove Padma Purane
- Prabhupāda 0473


Lecture -- Seattle, October 7, 1968

Darwin je uzeo ideju evolucije iz ove Padma Purāṇe. Nećeš naći bilo koju filozofiju, bilo koju doktrinu u svijetu, koja nije nađena u Vedskoj literaturi. Tako je savršena, sve je tu. Tako da antropomorfija, ili kako se zove, antropologija? Antropologija Darwina je tamo u Padma Purāṇa. Veoma je lijepo opisana. Darwin ne može objasniti koji je broj različitih vrsta, ali Padma Purāṇa navodi da je tu 900,000 vrsta života u vodi, unutar oceana. I iznad oceana, čim je voda oceana osušena, zemlja izlazi, odmah vegetacija počinje. Različite vrste biljaka i drveća izlaze. Tako da jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati. Dva miliona, lakṣa-viṁśati, dvjesto tisuća. To je dva miliona? U svakom slučaju... Sthāvarā lakṣa. Sthāvarā znači oni koji se ne mogu micati. Tu su različite vrste živih bića. Drveća, biljke, oni se ne mogu kretati. Druge vrste živih bića, baš kao ptice, zvijeri, ljudska bića, oni se mogu kretati. Tako da sthāvarā i jaṅgama. Jaṅgama znači oni koji se mogu kretati, i sthāvarā znači oni koji se ne mogu kretati. Brda, planine, oni su također među sthāvarās. Oni su također živa bića. Tu je mnogo brda, oni rastu. To znači da tu je život, ali u najnižem stadiju - kamen. Tako da na ovaj način mi činimo napredak. Sthāvarā lakṣa-viṁśati kṛmayo rudra-saṅkhyakāḥ. Reptili i crvi. Rudra-saṅkhyakāḥ znači jedanaest stotina tisuća. Tada od reptila, crva, krila rastu - ptice. Iz krila rastu... Tada dolazi do ptičijeg života. Pakśiṇāṁ daśa-lakṣaṇam: deset stotina tisuća ptica. I tada paśavaḥ triṁśal-lakṣāṇi, četvero nožne životinje, tu je trideset stotina tisuća. Tako devet i dvadeset, dvadeset devet, tada jedanaest, četrdeset. I tada ptice, deset, pedeset, zvijeri, trideset, osamdeset osam stotina tisuća. I tada... Osam miliona - i četiri stotine tisuća vrsta ljudskog života. Ljudski život nije u velikoj količini. Od toga, većina je necivilizirana, i veoma malo arijske obitelji. Arijanska obitelj - Indo-Europska obitelj, oni su također arijci - njih je veoma malo. Europljani, oni pripadaju Indo-Europskoj grupi. Amerikanci, oni također dolaze iz Europe. Tako da ova grupa ljudskog društva je veoma mala. Tu je drugih, mnogo neciviliziranih grupa. Time Vedānta kaže, atha ataḥ: sada si razvio ljudski oblik života, civiliziran život, imaš lijepo uređenje za svoj udoban život. Posebno u Americi imaš sve materijalne pogodnosti. Imaš auto, imaš dobru cestu, ukusnu hranu, lijepe zgrade, lijepu odjeću, lijepe odlike svog tijela. Sve vam je Bog dao veoma lijepo.