HR/Prabhupada 0475 - Ježimo se čim čujemo da moramo postati sluga Božiji

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0474
Sljedeća stranica - Video 0476 Go-next.png

Ježimo se čim čujemo da moramo postati sluga Božiji
- Prabhupāda 0475


Lekcija -- Seattle, 7. Listopada, 1968

Mi nemožemo postati vrhovni. Najmanje, mi ne nalazimo u autoriziranoj Vedskoj literaturi, da živo biće može postati moćno poput Boga. Ne. To nije moguće. Bog je velik. On je uvijek velik. Čak i ako si oslobođen materijalnih kanđži, svejedno On je velik. To je... Stoga ovaj stih, govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Naš trajni odnos sa Bogom je, da Ga obožavamo, ili da Ga služimo. Ta je služba vrlo ugodna. Nemojte misliti... Čim mi govorimo o službi, mi možemo misliti da "Oh, mi patimo ovdje prihvaćajući službu." Baš kao što je neku večer jedan momak pitao, "Zašto se trebamo klanjati?" Ja ne znam da li je on prisutan ovdje. Klanjati se zbog predaje nekome nije loše, ali zato što smo u drugačijoj situaciji, predajom drugima, je vrlo neugodno. Baš kao što nitko ne želi biti ovisan o drugoj naciji, nitko ne želi biti ovisan o drugim ljudima. Svi žele biti neovisni, zato jer je ovaj materijalni svijet izopačen odraz duhovnog svijeta. Ali u duhovnom svijetu, što se više predaš, što si više sluga, više si sretan. Sretan si. Ali mi nemamo takvo razumijevanje u sadašnjem trenutku. Mi nemamo duhovnih ideja, duhovnih realizacija; stoga se ježimo čim čujemo da moramo postati sluga Boga. No nema govora o ježenju. Vrlo je ugodno postati sluga Bogu. Vidite toliko mnogo reformista, oni su došli, oni su služili misiju za Boga, i oni su još uvijek obožavani. Stoga postati sluga Boga, služitelj Boga, nije baš beznačajna stvar. To je najvažnija stvar. Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Ali nemojte prihvatiti. Prije svega pokušajte shvatiti. Stoga Vedānta-sūtra kaže, athāto brahma jijñāsā. Pokušaj shvatiti što je Brahman. (mikrofon proizvodi zvuk) Zašto ovaj zvuk? Pokušajte shvatiti što je Brahman i shvatiti vaš odnos. I onda, kad se stvarno predate, osjetit ćete vaš vječan blažen život, pun znanja.

I to je vrlo lijepo objašnjeno u Učenjima Gospodina Caitanye. U Bhagavad-gīti također, isto učenje je tamo, no... Mi već imamo izdane dvije knjige, jedna, Bhagavad-gītā Kakva jest; i druga knjiga, Učenja Gospodina Caitanye. Stoga Bhagavad-gītā uči proces predaje. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). "Predaj se Meni," Gospodin kaže, A u Gospodinovim učenjima, Caitanya Mahāprabhuovo učenje, je kako se predati. Zato jer smo bili navikli, u sadašnjem uvjetovanom životu da se bunimo protiv predaje. Ima toliko mnogo partija, toliko mnogo "izama," i glavni princip je da "Zašto bi se ja predao?" To je glavna bolest. Koja god politička stranka je tamo, baš poput Komunističke stranke... Njihova pobuna je protiv vrhovnog autoriteta kojeg oni zovu kapitalisti. "Zašto bi mi..." Svugdje, ista je stvar, "Zašto bi se ja predao?" Ali mi se moramo predati. To je naša ustavna pozicija. Ako se ne predamo nekoj određenoj osobi ili vladi, ili određenoj zajednici ili društvu ili slično, na kraju sam se predao. Ja sam se predao zakonima prirode Nema neovisnosti. Moram se predati. Kada me pozovu okrutne ruke smrti, odmah se moram predati. Toliko mnogo stvari. Stoga moramo razumjeti... To je brahma-jijñāsā, "Zašto je tu proces predaje?" Ako se ne volim predavati, tada sam prisiljen se predati. U državi također, Ako se ne misliš pridržavati zakona države, država me prisiljava da se predam primjenom policijske sile, sile vojske, toliko mnogo stvari. Slično, ja ne želim umrijeti, ali smrt me prisiljava na predaju. Ja ne želim postati star čovjek, ali priroda me prisiljava da postanem star. Ne želim nikakve bolesti, no priroda me prisiljava da prihvatim neku vrstu bolesti. Stoga proces predaje je tamo. Sada mi moramo razumjeti zašto je to tako. To znači da je moje ustavna pozicija da se predajem, ali trenutna poteškoća je da se predajem krivoj osobi. Kada mi razumijemo da se trebamo predati Vrhovnom Gospodinu, tada je moja ustavna pozicija obnovljena. To je moja sloboda.