HR/Prabhupada 0479 - Kada shvatiš svoj pravi položaj, tada tvoje aktivnosti uistinu počinju

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kada shvatiš svoj pravi položaj, tvoje aktivnosti uistinu započinju

Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0478
Sljedeća stranica - Video 0480 Go-next.png

Kada shvatiš svoj pravi položaj, tvoje aktivnosti uistinu započinju
- Prabhupāda 0479


Lecture -- Seattle, October 7, 1968

Ovdje Kṛṣṇa govori Bhagavad-gītu, mayy āsakta-manāḥ, o sustavu yoge. U šestom poglavlju je već dao zaključak o sustavu yoge. U prvih šest poglavlja je objašnjeno što je prirodni položaj živog bića. U Bhagavad-gīti ima osamnaest poglavlja. Prvih šest poglavlja objašnjava samo prirodni položaj živih bića. I kada je to shvaćeno... Kao kada shvatite svoj pravi položaj, tada vaše djelatnosti uistinu počinju. Ako ne znate što je vaš pravi položaj... Pretpostavimo da u uredu vaš položaj nije definiran, koju dužnost morate izvršiti, onda ništa ne možete veoma lijepo obaviti. Evo daktilografa, evo činovnika, evo poljoprivrednika, evo ovog i onog. Oni veoma lijepo obavljaju svoj posao. Tako osoba mora shvatiti što je prirodni položaj živog bića. To je objašnjeno u prvih šest poglavlja. Adyena śastena upāsakasya jīvasya svarūpa-prāpti-sādhanaṁ ca pradhānaṁ niṁ proktam. Baladeva Vidyābhūṣana, izvrsni ovlašteni tumač Bhagavad-gīte kaže da je u prvih šest poglavlja prirodni položaj živog bića veoma lijepo objašnjen. I također je objašnjeno kako osoba može shvatiti svoj prirodni položaj. Tako sustav yoge znači shvatiti naš prirodni položaj. Yoga indriya-saṁyamaḥ. Mi smo zauzeti osjetilnim djelatnostima. Materijalni život znači posao osjetilnih djelatnosti. Aktivnost cijlog svijeta, kada odete na ulicu vidjet ćete da su svi vrlo zauzeti. Prodavac je zauzet, vozač motora je zauzet. Svi su zauzeti - toliko zauzeti da ima puno nezgoda na poslu. Zašto su zauzeti? Ako pažljivo proučite što je njihov posao, posao je zadovoljavanje osjetila. To je sve. Svi su zauzeti time kako zadovoljiti osjetila. To je materijalno. A yoga znači vladanje osjetilima, shvatiti moj duhovni položaj, moj prirodni položaj. Kao što dječak koji ima naviku samo se igrati, ne može se usredsrediti na učenje, na razumijevanje njegovog budućeg života, ili na uzdizanje sebe na viši položaj. Slično tome, ako djelujemo kao djete a da ne znamo budućnost života, jednostavno se poigravamo s osjetilima, to se zove materijalni život. Razlika između materijalnog života i duhovnog života je da ako se neko samo bavi zadovoljavanjem osjetila, to se zove materijalni život. I od mnogo tisuća takvih materijalističkih osoba, ako netko pokuša shvatiti, "Što sam ja? Zašto sam dšao ovdje? Zašto sam stavljen u mnoštvo bijednih stanja života? Ima li ikakvog lijeka...? Kada se pojave ta pitanja, tada praktično započinje njegov duhovni život. I ljudski oblik života je tome namijenjen.