HR/Prabhupada 0503 - Prihvatiti gurua znači raspitivati se od njega o Apsolutnoj Istini

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0502
Sljedeća stranica - Video 0504 Go-next.png

Prihvatiti gurua znači raspitivati se od njega o Apsolutnoj Istini
- Prabhupāda 0503


Lekcija BG 2.15 - Hyderabad, 21. Studeni, 1972

Dakle prirodni komentar Vedānta-sūtre je Śrīmad-Bhāgavatam. Jīvasya tattva-jijñāsā, jīvasya tattva-jijñāsā. To je naš život. Jīvasya, svakog živog bića. Pojam svako živo biće se posebno odnosi na ljudska bića. Zato što mačke i psi, oni se ne mogu raspitivati o Brahmanu, ili Apsolutnoj Istini. Stoga je zaključak da u ljudskom obliku života, osoba ne bi trebala biti uključena u životinjske sklonosti života. To je samo gubljenje vremena. Mora se raspitivati o Apsolutnoj Istini. Athāto brahma jijñāsā. I mora pokušati razumijeti. Tad viddhi, tattva-darśibhiḥ. Od tattva-darśī. Jñāninaḥ, tattva-darśinaḥ, to su riječi. Dakle u ljudskom obliku života, u svakom društvu. sustav je takav da se djeca šalju u školu, sveučilišta, kako bi razumijela stvari. Slično tome, i radi duhovnog razumijevanja, tad-vijñānārthaṁ sa gurum eva abhigacchet (MU 1.2.12). Abhigacchet znači obavezno. Ne postoji alternativa. Osoba ne može reći. Budem... možda neću ići. Ne. Ako ne ode, onda je varalica. To je Vaišnavski sustav. Ādau gurvāśrayam. Prva stvar jest uzeti utočište vjerodostojnog duhovnog učitelja. Ādau gurvāśrayaṁ sad-dharma-pṛcchā. Ne da budem, kao što je postao običaj: "Uzeti ću gurua. Sada su moje djelatnosti završene. Imam gurua." Ne. Tattva-jijñāsā. Jīvasya tattva-jijñāsā. Guru znači, prihvatiti gurua znači raspitivati se od njega o Apsolutnoj Istini. Jijñāsuḥ śreya uttamam. To su Vedska uputstva. Osoba koja je jijñāsu, što znači znatiželjan. Jijñāsuḥ śreya uttamam. Śreyaḥ. Śreyaḥ znači korist. Dakle uttamam, ultimativna korist. Onaj koji se raspituje o ultimativnoj svrsi života, za njega postoji potreba za prihvaćanjem gurua.

tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātaṁ
brahmaṇy upaśamāśrayam
(SB 11.3.21)

Dakle to je naš pokret svjesnosti Krišne. Pokušavamo educirati ljude da shvate vrijednost života, pogotovo vrijednost duhovnog života, Bhāgavata. Dharmān bhāgavatān iha. Stoga razumijevajući duhovni život, razumijevajući svoj stvarni konstitutivni položaj, osoba može biti prosvijetljena, koji je cilj života, koja je dužnost života, koja je svrha života. To je pokret za svjesnost Krišne.

Puno vam hvala. Hare Krišna.