HR/Prabhupada 0523 - Avatara znači onaj koji dolazi iz više sfere, viših planeta

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0522
Sljedeća stranica - Video 0524 Go-next.png

Avatara znači onaj koji dolazi iz više sfere, viših planeta
- Prabhupāda 0523


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Madhudviṣa: Prabhupāda, koja je razlika između avatara i inkarnacije?

Prabhupāda: Avatāra je inkarnacija. Avatāra znači inkarnacija. Na vašem jeziku inkanacija znači "prihvaćanje nekog tijela"? Je li ...? No avatāra... Naravno, postoje različiti nivoi avatāra. Avatāra znači onaj koji dolazi... Izvorna riječ je "avataraṇa" što znači onaj koji silazi. Avatāra znači onaj koji dolazi s viših dimenzija, višeg planeta. Oni nisu živa bića ovoga svijeta, ovog materijalnog svijeta. Oni dolaze iz duhovnog svijeta. Nazivaju se avatāri. Stoga nivoi avatāra su različiti. Postoje śaktyāveśāvatāra, guṇāvatāra, līlāvatāra, yugāvatāra, toliko mnogo. Dakle avatāra znači onak koji dolazi direktno iz duhovnog svijeta. A inkarnacija, dakle, taj avatāra je preveden riječju inkarnacija. No, mislim da je pravo značenje inkarnacije "onaj koji prihvaća tijelo". Nije li? Dakle ta inkarnacije, svatko prihvaća materijalno tijelo No avatāra... Postoje Viṣṇu avatāri i avatāri bhakte. Postoje različite gradacije avatāra. Možete o tome čitati u knjizi Učenja Gospodina Caitanye, koja treba uskoro biti izdana.