HR/Prabhupada 0537 - Krišna je dosupan za obožavanje i najsirmašnijem čovjeku

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0536
Sljedeća stranica - Video 0538 Go-next.png

Krišna je dosupan za obožavanje i najsiromašnijem čovjeku
- Prabhupāda 0537


Janmastami dan pojave Gospodina Šri Krišne, Lekcija -- London, 21. Kolovoza, 1973

U sastrama je rečeno, janasya moho 'yam ahaṁ mameti (SB 5.5.8). Ova "ja i moje" filozofija je iluzija. Stoga ta iluzija znači māyā. Māyā... ako želite izaći iz ove iluzije, māye, onda morate prihvatiti Krišninu formulu. Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te. Sve se nalazi u Bhagavad-gītā radi vodstva ako prihvatimo filozofiju Bhagavad-gīte kakva jest. Sve je tu. Mir je tamo, blagostanje je tamo. Stoga to je činjenica. Nažalost mi to ne prihvaćamo. To je naša nesreća. Ili to pogrešno tumačimo. Krišna kaže u Bhagavad-gīti, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Krišna kaže "uvijek misli na Mene", man-manā bhava mad-bhakto. "Postani Moj bhakta."Mad-yājī, "Obožavaj Me." Māṁ namaskuru, "i odavaj Mi poštovanje." Da li je to težak zadatak? Ovdje je Božanstv Krišne. AKo mislite na ovo Božanstvo, Rādhā-Kṛṣṇa, da li je to teško? Man-manā. Dođite u hram i, bap kao bhakta, odajte poštovanje Božanstvu, man-manā bhava mad-bhakto. Koliko god je moguće pokušajte obožavati Božanstvo. patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati (BG 9.26). Krišna ne želi vaše ukupno vlasništvo. Krišna je otvoren prema najsiromašnijem čovjeku da bi bio obožavan. Što on traži? On kaže patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati: " Ako Mi osoba s predanošću ponudi mali list, malo voća i vode, Ja ću to prihvatiti." Krišna nije gladan, no Krišna te želi učiniti bhaktom. To je glavna poanta. Yo me bhaktyā prayacchati. To je glavni princip. Ako Krišni ponudite male stvari... Krišna nije gladan; Krišna sve opskrbljuje sa hranom. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. No Krišna želi vašu ljubav, vašu predanost. Stoga On moli malo patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ. Man-manā bhava mad-bhakto. Nema poteškoća u razumijevanju Krišne i prihvaćanju svijesnosti Krišne. No mi to nećemo učiniti; to je naša bolest. U suprotno, nije uopće teško. I čim postanemo Krišnini bhakte, razumijemo cjelokupnu situaciju. Naša filozofija, filozofija Bhgavata, je isto komunizam, zato što smatramo Krišnu vrhovnim ocem, i sva živa bića, oni su svi sinovi Krišne.

Stoga Krišna kaže da je On vlasnik svih planeta, sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29). Stoga što god da postoji, bilo na nebu, u vodi ili na zemlji, sve je to Krišnino vlasništvo. I zato što smo svi sinovi Krišne, onda svatko od nas ima pravo koristiti vlasništvo oca. No ne smijemo posegnuti za onim što pripada drugima. To je formula mira. Mā gṛdha kasya svidhanam, īśāvāsyam idaṁ sarvam (ISO 1). Sve pripada Bogu. Vi ste sinovi Boga. Imate pravo koristiti očevu imovinu, no ne uzimajte više nego što vam je potrebno. To je kažnjivo. Te stvari su objašnjene u Śrīmad-Bhāgavatamu. Stena eva sa ucyate (BG 3.12), u Bhagavad-gīti, "on je lopov." Ako bilo tko uzme više nego što mu je potrebno, onda je on lopov. Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Ako za zadovoljstvo Krišne... Yajña znači Krišna. Jedno od Krišninih imena je Yajñeśvara. Stoga djelujte za Krišnu, uzmite Krišnin prasadam. To ovdje poučavamo. Mi prebivamo u ovome hramu, Amerikanci, Indijci, Englezi, Kanađani, Afrikanci, iz različitih dijelova svijeta. Znate to. Ne samo u ovome hramu, po cijelom svijetu. (stanka)

Krišna je vrhovni uživatelj i Krišna je vrhovni prijatelj svih. Kada to zaboravite, onda dolazimo u ovaj materijalni svijet i borimo se za opstanak, borimo se jedni s drugima. To je materijalni život. Stoga ne možete dobiti... Političati, diplomati, filozofi, toliko su pokušavali, no ništa nije donijelo rezultate. Baš kao Ujedninjeni narodi. Uspostavljeni su nakon drugog svjetskog rata, i željeli su sve riješiti na miran način. No takva stvar ne postoji. Sukobi se i dalje odvijaju, između Pakistana i Indije, između Vijetnama i Amerike i ovih i onih. To nije proces. Proces je svjesnost Krišne. Stvatko mora razumijeti tu činjenicu da mi nismo vlasnici. Vlasnik je Krišna. To je činjenica. Baš kao Amerika. Recimo prije dvjesto godina Amerikanci, Europski migranti, nisu bili vlasnici - netko je bio vlasnik. Prije njih, netko je bio vlasnik ili je to bila napuštena zemlja. Stvarni vlasnik je Krišna. No umjetno vi tvrdite "ovo je moje vlasništvo." Janasya moho 'yam ahaṁ mameti (SB 5.5.8). To se naziva māyā.