HR/Prabhupada 0583 - Sve se nalazi u Bhagavad-gīti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0582
Sljedeća stranica - Video 0584 Go-next.png

Sve se nalazi u Bhagavad-gīti
- Prabhupāda 0583


Lecture on BG 2.21-22 -- London, August 26, 1973

Cijelim svemirom upravlja Božji asistent, Brahmā, najmoćniji asistent. Tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ (SB 1.1.1). U srcu Brahme također, ene brahma hṛdā, hṛdā, opet hṛdā. Brahmā je bio sam, i što onda napraviti? Brahmā je bio zbunjen. Ali Krišna mu je dao instrukciju, "Napravi to, kreiraj ovakav svemir." Buddhi-yogaṁ dadāmi tam, "Imam inteligenciju." Sve je tu. Sve je tu, Krišna je uvijek s tobom. Ako želiš ići natrag kući, natrag Bogu, Krišna je spreman da ti da sve instrukcije. " Da, yena mām upayānti te." On daje instrukcije, " Da, napravi to tako. Onda ćeš završiti, tvoj, materijalni posao, i nakon što odbaciš ovo tijelo, doći ćeš k Meni." Ali ako želiš nastaviti ovo materijalno postojanje, onda vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya (BG 2.22), moraš prihvatiti neko tijelo; i kad više ne bude korisno, onda ćeš morati odbaciti to tijelo i prihvatiti drugo. To je nastavak materijalnoga postojanja. Ali ako želiš završiti, ako si ti se gadi ovakva vrsta posla, bhūtvā bhūtvā pralīyate(BG 8.19),, rođenje, opet umiranje, opet rođenje. Ali toliko smo besramni i puni smeća da nam se ne gadi ovakav posao. Želimo nastaviti, i zato Krišna je isto spreman: " U redu, nastavi." To je napisano u Bhagavad-gīti, yantrārūḍhāni māyayā.

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā
(BG 18.61)

Veoma jasno. Krišna zna tvoju želju, ako želiš još uživati u ovom materijalnom svijetu, " U redu, uživaj." Da bi uživali različite vrste uživanja, trebaju nam različiti instrumenti. Krišna ti pripremi, tako brižno, "U redu." Kao što ti otac da igračku, dijete želi motorni auto. "U redu, uzmi motorni auto." On želi motor, želi postati željezničar. Sve te igračke su tu. Slično Krišna nudi ova tijela igračke. Yantra, yantra znači mašina. Ovo je mašina. Svi razumiju da je ovo mašina. Ali tko je dao tu mašinu? Mašinu je dala priroda, materijalni sastojci, ali je napravljena po naredbi Krišne. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). "Prakṛti, priroda, radi sve ove stvari po Mojoj naredbi."

I onda gdje su poteškoće u razumijevanju svjesnosti Krišne? Sve se nalazi u Bhagavad-gīti. Ako marljivo učite i pokušavate razumjeti, ostajete uvijek svjesni Krišne. Sve je tu. Koja je moja pozicija, kako da radim, kako umirem, kako dobivam tijelo, kako lutam. Sve je tu u detalje. Samo osoba treba postati malo inteligentna. Ali ostajemo neinteligentni, budale, jer se družimo s budalama. Ovi budalasti filozofi, vjernici,avatāri, bhagavāni, swamiji,yogiji i karmiji. I zato smo postali budale.Sat-saṅga chāḍi kainu asate vilāsa. Narottama dāsa Ṭhākura se zato žali "Odrekao sam se društva bhakta. družim se samo s ovim budalama." Asat, asat-saṅga. Te kāraṇe lāgile mora karma-bandha-phāṅsa: I zato sam se zapleo u ovom stalnom rađanju i umiranju." Te kāraṇe. " Odričem se ovoga." Cāṇakya Paṇḍita isto kaže, tyaja durjana-saṁsargam, " Odrekni se društva ovih budala." Bhaja sādhu-samāgamam, " Druži se samo s bhaktama." Ovo će biti tako. Uspostavljamo razne centre, ne za čulna uživanja, već za dobro društvo bhakta. Ako propustimo ovu, oni koji rade, oni koji su upravitelji ove institucije, oni uvijek moraju znati da ne možemo napraviti ovu instituciju ili ovaj centar kao bordel. Tu mora biti takvo upravljanje i ili takav aranžman gdje moramo imati uvijek dobro društvo za napredak. To se traži.

Hvala Vam puno. (kraj)