HR/Prabhupada 0600 - Nismo spremni da se predamo.To je naša materijalna bolest

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0599
Sljedeća stranica - Video 0601 Go-next.png

Nismo spremni da se predamo.To je naša materijalna bolest
- Prabhupāda 0600


Lecture on BG 2.23 -- Hyderabad, November 27, 1972

Caitanya Mahāprabhu,jer ljudi ne razumiju Krišnu... Krišna je rekao u Bhagavad-gīti "Predaj se Meni." Što On može napraviti? On je Bog. On je Krišna. On kaže, govori: " Predaj se. Brinuti ću se o tebi." Ahaṁ tvāṁ sarva-pāpe... Ali opet, ljudi krivo razumiju: "Oh. zašto bi se predao Krišni? On je isto čovjek kao ja. Možda malo važniji. Ali zašto bi Mu se predao?" Jer je materijalna bolest ne predati se. Svi su napuhani: "Ja sam nešto." To je materijalna bolest. I zato da bi se izliječili od ove materijalne bolesti, morate se predati.

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ
(BG 4.34)

Ako se nisi spreman predati... To je jako težak posao za materijalista. Nitko se ne želi predati. On se želi natjecati. Individualno, osoba osobi, obitelj obitelji, nacija naciji , svi se trude postati gospodari. Gdje je pitanje predavanja? Tu nema pitanja predaje. To je bolest. I zato Krišna traži da bi se izliječili od ove budalaštine, ili naj kroničnije bolesti, morate se predati. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). " I onda? Ako se predam, sve će propasti? Moj posao, moji planovi, toliko stvari...?" Ne. " Ja ću se brinuti od tebi. Ja ću se brinuti o tebi."Ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ. " Ne budi zabrinut." Toliko je obećanja tu. Opet, nismo se spremni predati. To je naša materijalna bolest. Zato Krišna dolazi opet kao bhakta da bi pokazao kako da se predamo Krišni. Caitanya Mahāprabhu. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam(SB 11.5.32).

Pokret svjesnosti Krišne je jako znastven i ovlašten. To nije lažna stvar, nešto proizvedeno od izmišljotine uma. Ovlašten je, baziran na Vedskim instrukcijama, kako Krišna kaže, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66).. Mi učimo samo ovu filozofiju, da vi... Krišna, ovo je Krišna, Svevišnja Božanska Osoba. Tražite Boga. Ne možete razumjeti tko je Bog. Evo ga Bog, Krišna. Njegovo ime, Njegove aktivnosti, sve je tu u Bhagavad-gīti. Prihvati Ga i predaj Mu se. Kako Krišna kaže, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Govorimo o istoj stvari. Kao što je rečeno u Bhagavad-gīti. Mi ne shvaćamo krivo. Mi ne kvarimo cijelu Bhagavad-gītu. Mi ne radimo tu nesreću. Ponekad ljudi, kažu, " Swamiji, odlično si to napravio." Ali što je odlično? Ja nisam mađioničar. Jedina zasluga je što nisam pokvario Bhagavad-gītu. Predstavio sam je kakva jeste. To je uspjeh.

Hvala Vam puno. Hare Krišna. ( kraj)