HR/Prabhupada 0658 - Srimad-Bhagavatam je kombinacija Vrhovne jnana-yoge i bhakti-yoge

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0657
Sljedeća stranica - Video 0659 Go-next.png

Srimad-Bhagavatam je kombinacija Vrhovne jnana-yoge i bhakti-yoge
- Prabhupāda 0658


Lecture on BG 6.13-15 -- Los Angeles, February 16, 1969

Bhakte: Sva slava Srila Prabhupadi.

Prabhupada: Hare Krišna. Sankhya-yoga je astanga-yoga. Te poze sjedenja i meditacije, to se naziva sankhya-yoga. A jnana-yoga znači, kroz filozofski proces. Analitičkim procesom pokušava s eshvatiti što je Brahman a što nije Brahman. Neti neti. To je jnana-yoga. Upravo kao Vedanta-sutra, tako je i jnana-yoga. Kada izučavate Vedanta-sutru, ona kaže janmādy asya yataḥ(SB 1.1.1). One daju nagovještaj u svijim uputstvima, da je Vrhovni Brahman, Apsolutna Istina, onaj iz koga sve proizlazi. Sada, pokušajmo shvatiti što to mora biti. To je pojašnjeno u Srimad-Bhagavatamu. Kakva je priroda Apsolutne Istine. Apsolutna Istina, kako se navodi u prvom stihu Srimad-Bhagavatama je: janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ (SB 1.1.1) Sada, Apsolutna Istina, ako je On vrhovni uzrok svih pojava, koji su mu tada pokazatelji (simptomi)? Bhagavad-gita kaže da On mora biti svjestan. On nije mrtav. On mora biti svjestan. A koje vrste je ta svjesnost? Anvayād itarataś cārtheṣu. Upravo kao što sam ja svjestan, i vi ste također svjesni. Ali ja ne poznajem sebe, koliko dlaka, kose postoji na mom tijelu. Tvrdim da je ovo mooja glava. Ali ako upitam bilo koga, Znaš li koliko dlaka imaš na tijelu? Ta vrsta znanja nije znanje. Ali Svevišnji, Bhagavatam kaže da On zna sve i to direktno i indirektno. Ja znam jesti, ali ja ne znam kako my proces jedenja pomaže cirkulciju moje krvi, kako se ona pretvara, kako radi, kako ide kroz vene. Ja ništa o tome ne znam. Ali Bog, mora biti On koji zna sve - svaki kutak svoje kreacije i što se tu dešava, On mora znati. Zato nam Bhagavatam pojašnjava, Da je Vrhovna Istina, iz koje sve emanira (nastaje), On mora biti najsvjesniji. Svjesniji. Abhijñaḥ, abhijñaḥ znači svjestan.

Vi možete ovako upitati, Pa ako je On tako moćan, mudar i svjestan, mora da je On to naučio od sličnog... Ne. Mi kažemo da ukoliko je on naučio znanje od nekog drugog, tada on nije Bog. Svarat. Automatski. On je neovisan. To je jnana-yoga. Studij, Koja je priroda s... samo analizirajte što bi trebala biti priroda vrhovnoga, iz koga sve proizlazi (emanira)? To je pojašnjeno u Srimad-Bhagavatamu. Stoga, Srimad-Bhagavatam je najviša jnana-yoga i bhakti-yoga u kombinaciji. Da. Proces jnana-yoge znači tražiti Apsolutnu Istinu, ili rasumjeti prirodu Apsolutne Istine na filozofski način. I to se zove jnana-yoga. A naš je proces bhakti-yoga. Bhakti-yoga znači, proces je isti, cilj je isti. Netko pokušava dostići vrhovni cilj na filozofski način, i pokušava koncentrirati um na svevišnjega, a drugi, bhakte, oni se jednostavno upošljavaju tako da služe Svevišnjega Gospodina i tako im se On razotkriva. Jedan je proces da se shvati uzdižući se a drugi silazni. Kao u mraku, ako pokušavate shvatiti što je sunce procesom uzdizanja, tako da letite moćnom letjelicom ilisputnikom, da idete okolo po nebu, i ne možete vidjeti. Ali silazni proces, u kojemu sunce izlazi, vi ćete odmah shvatiti. Uzdižući proces - moj je napor, a što se još naziva induktivnim procesom. Induktivnim procesom. Kao što moj otac kaže da je čovjek smrtan. Ja to prihvaćam. Sada, ako želite prostudirati, da li je čovjek smrtan, vi studirajte, vidite mnogo tisuća ljudi, je su li smrtni ili besmrtni. Za to će vam trebati tako puno vremena. Ali ako prihvatite znanje od najvišeg autoriteta, da je čovjek smrtan, vaše je znanje kompletirano.

Stoga:

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-
prasāda-leśānugṛhīta eva hi
jānāti tattvaṁ bhagavan-mahimno
na cānya eko 'pi ciraṁ vicinvan
(SB 10.14.29)

Stoga se kaže, Dragi moj Gospodine, čovjek koji je od Tebe dobio malo pažnje, On te može shavtiti veoma brzo. A ostali, koji te pokušavaju shvatiti uzdižućim procesom, oni mogu nastaviti špekuliranjem (mozganjem) milionima godina, i nikada neće shvatiti. Takvi nikada neće shvatiti. Oni će doći do točke frustracije i zbunjenosti. Oh, Bog je nula. To je sve, i gotovo. Ako je Bog nula, kako onda iz te nule dolazi tako mnogo, hoću reći, stvorenja proizlaze? Bog nije nula. Bhagavatam kaže, Vedanta kaže janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1). Sve je, proizlazi stvara se iz Svevišnjega. A sada mi trebamo prostudirati kako se to sve stvara. I to je također objašnjeno, koji je način, koji je proces, kako ga doznati. To je Vedanta-sutra. Vedanta znači vrhovno znanje. Veda znači znanje a anta znači konačno (krajnje). Dakle, Vedanta znači konačno znanje. Konačno vrhovno znanje je Svevišnji Gospodin.