HR/Prabhupada 0666 - Ako sunce može prodrijeti do vaše sobe, Krsna može prodrijeti do vašeg srca

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0665
Sljedeća stranica - Video 0667 Go-next.png

Ako sunce može prodrijeti do vaše sobe, Krsna može prodrijeti do vašeg srca
- Prabhupāda 0666


Lecture on BG 6.13-15 -- Los Angeles, February 16, 1969

Tamal Krishna:" Kraljevstvo Božje je svugdje, ali se duhovno nebo i planete nazivaju paraṁ dhāma, ili vrhovno prebivalište…"

Prabhupāda:Da, Ovaj materijalni svijet je također Božja kreacija To je također Božje kraljevstvo, ali jer smo zaboravili Boga, rekli smo "Bog je mrtav", zato je to postao pakao Ali ako prihvatimo Boga, oh, to postaje duhovni svijet .Automatski Ovaj hram je zato duhovni svijet , nije materijalni svijet. To je iznad materijalnog svijeta. Nastavi.

Tamal Krishna: " Potpun yogi koji je savršen u razumjevanju Gospodina Krsne kako je to jasno rekao Gospodin Osobno, osoba može dostići pravi mir i konačno dostići Vrhovno prebivalište , Krsnaloka poznatu kao Goloka Vrndavana U Brahma-samhiti je jasno rečeno da Gospodin, iako je uvijek prisutan u Svom prebivalištu zvanom Goloka, on je sveprožimajući Brahman i lokalizirana Paramatma također."

Prabhupāda: Da. Ako mislite da se Krsna nalazi u Svom prebivalištu, Goloki Vrndavanu kako onda možete misliti i da je u hramu Krsna? Ne. U Brahma-samhiti je rečeno...Zato je potrebno da čujemo od autoriteta majke Brahma-samhita kaže: goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ (BS 5.37). Iako On živi u Svom prebivalištu, Goloki Vrndavanu, On je svugdje On je svugdje . Isti primjer se može koristiti Sunce je oko devedeset milijuna milja daleko od nas Ali je i unutar sobe. Kako bi inače mogli kazati " Oh, svjetlost je tu."? Ako se sunce može pojaviti u vašoj sobi , zar se Krsna ne može pojaviti unutar vašeg srca , sobe ili bilo kojeg kutka? Zar je On toliko bezvrijedan? On je svugdje, ali morate to shvatiti, On je svugdje .Nastavi

Tamal Krishna: "Nitko ne može dostići duhovno nebo, ili ući u vječno prebivalište Gospodina, bez pravog razumjevanja Krsne, i Njegove potpune ekspanzije , Visnua Zato osoba koja djeluje u svjesnosti Krsne je pravi yogi jer je njegov um uvijek apsorbiran u aktivnosti Krsne. U Vedama također učimo , "Osob može prijeći proces rađanja i umiranja razumjevanjem Vrhovne Božanske Ličnosti ." Drugim riječima, savršeni sistem yoge je dostizanja slobode od materijalnog postojanja a ne neko magično varanje ili gimnastika da bi prevarili nevine ljude."

Prabhupāda: Hvala, to je sve .(kraj)