HR/Prabhupada 0727 - Ja sam sluga sluge koji služi slugu Krsne

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0726
Sljedeća stranica - Video 0728 Go-next.png

Ja sam sluga sluge koji služi slugu Krsne
- Prabhupāda 0727


Lecture on SB 7.9.28 -- Mayapur, March 6, 1976

Bhaktivinoda Ṭhākura je pjevao ovu pjesmu, śarīra avidyā-jāl, jaḍendriya tāhe kāla. Kāla znači zmija, kāla-sarpa. Kāla-sarpa, može te ugristi u bilo kojem trenutku i ubiti te Nas se grize svakog trenutka. Krsnina je milost da smo živi Inače, naša osjetila su toliko opasna, da nas mogu spustiti bilo kojeg trenutka, Kāla-sarpa, Postoji mnogo mjesta, kāla-sarpa-paṭalī protkhāta-daṁstrāyate. Jedan bhakta je rekao, " Da, ja sam okružen kāla-sarpaama, zmijama, to je dobro; ali mogu razbiti zube." Ako kāla-sarpa je... Kako se to zove? Kljove? Ali ako su slomljeni-ako su maknuti- više nisu opasni Opasni. Opasno je dok su kljove unutra Protkhāta-daṁstrāyate. Śrī Prabodānanda Sarasvatī je rekao, kāla-sarpa-paṭalī protkhāta-daṁstrāyate (Caitanya-candrāmṛta 5): " Da , imam kāla-sarpe, ali milošću Caitanye Mahāprabhu Razbio sam kljove, i nema više straha." Kako je to moguće? Milošću Caitanya Mahāprabhua Kao što možete razbiti kljove...Postoje stručnjaci za zmije Otrov je upotrebljiv za medicinske svrhe, i zato ga vade Onda je koristan. Ali oni opet narastu Tijelo je napravljeno od zmije, i čak ako izvadite kljove , opet će narasti To je rečeno ovdje, kako je to moguće? Kāmābhikāmam anu yaḥ prapatan prasaṅgāt. Jedno može biti razbijeno, ali ako imate loše društvo , može opet narasti Kāmābhikāmam.Jedna kāma, jedna požudna želja, proizvodi drugu požudnu želju Na taj način to se nastavlja To je uzork ponovnog rađanja i umiranja Bhūtva bhūtvā pralīyate (BG 8.19). I zato ako želimo ući na bhakti platformu, onda moramo to odbaciti Anyābhilāṣitā-śūnyam (Brs. 1.1.11). Anyābhilāṣitā-śūnyam.

Onda "Kako se može poništiti? Ja sam živo biće. Kako se može poništiti? Uvijek mislim, planiram. Imam toliko želja." Oni kažu... oni koji ne znaju koja je pozicija živog bića, oni kažu, " Odbaci želje. Bez želja." To nije moguće Biti bez želja nije moguće.Jer sam živo biće, moram željeti Želje se mogu pročistiti . To je potrebno Ne možete biti bez želja. To nije moguće Sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam(CC Madhya 19.170). Naše želje su tu u odnosu na naš položaj "Ja sam Hindu," "Ja sam Musliman" Zašto bi prihvatio svjesnost Krsne? Jer imam oznaku, uzeo sam ovu znaku, "Ja sam Hindu,""Ja sam Musliman " Ja sam Kršćanin." I zato ne možemo prihvatiti svjesnost Krsne " Oh, ovo je ..Krsna je hinduistički Bog. Krsna je indijac. Zašto bi prihvatio Krsnu? Ne. " Morate biti bez želja." znači da morate pročistiti ovo lažno razumjevanje da "Ja sam Hindu,""Ja sam Musliman " Ja sam Kršćanin." " Ja sam Indijac"" Ja sam ovo " To se mora pročistiti Osoba mora razumjeti da ""Ja sam gopī-bhartur pada-kamalayor dāsa(CC Madhya 13.80). Ja sam Krsnin sluga sluge." To je pročišćenje. Onda želja Onda nećete poželjeti ništa osim da služite Krsnu. To je savršenstvo Kada dođete do te platforme, onda nećete poželjeti ništa osim da služite Krsnu, uvijek, dvadeset-četriri sata, onda ćete biti oslobođeni Sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam (CC Madhya 19.170). Onda ćete postati nirmalam, bez ikakvog materijalnog traga U toj poziciji jedino, hṛṣīkena hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate. Onda... Moja osjetila će biti tu; nije da ću postati bezosjećajan, to je glupost Ne. Moja osjetila su tu. Ona će se ponašati Ali će biti u službi za Krsnu. To se traži To je moguće kada vas je do toga doveo sluga Krsne Inače nije moguće.

Hvala vam puno.

Bhakte:Jaya Prabhupāda.(kraj)