HR/Prabhupada 0739 - Sagraditi ćemo veoma lijepi hram Sri Caitanya Mahaprabhu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0738
Sljedeća stranica - Video 0740 Go-next.png

Sagraditi ćemo veoma lijepi hram Sri Caitanya Mahaprabhu
- Prabhupāda 0739


Lecture on CC Adi-lila 1.6 -- Mayapur, March 30, 1975

Tako autor Caitanya-caritāmṛte, Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, opisuje uzrok pojave Śrī Caitanya Mahāprabhua. Uzrok je da je Kṛṣṇa želio znati, "Što je tu u Rādhārāṇī?" On je Madana-mohana. Kṛṣṇino drugo ime je... On je privlačan. Kṛṣṇa je privlačan svakome, čak je privlačan i Kupidu, Madana. Madana je privlačan u materijalnom svijetu, i On je Madana-mohana. I Rādhārāṇī je Madana-mohana-mohinī, znači da Ona privlači čak i Madana-mohana. Time Kṛṣṇa pokušava razumijeti, "Što je to u Rādhārāṇī da Ona privlači? Ja privlačim cijeli svemir, i Ona privlači Mene?

Tako sa ovim osjećajem, Śrī Caitanya Mahāprabhu, tad-bhāvāḍhyaḥ lobhāt. To su sve transcendentalni ljubavni događaji. Lobhāt tu je pohlepnost za razumijevanjem. Tad-bhāvādhyaḥ samajani: "On se pojavio u maternici majke Śacī." Samajani śacī-garbha-sindhau harīnduḥ. Hari, Svevišnja Božanska Osoba, je nalik mjesecu. Tako da smo mi sagradili ovaj hram, Māyāpur-candrodaya. Ovo je ideja, da Śrī Caitanya Mahāprabhu je baš kao mjesec. Śrī Caitanya Mahāprabhu, On se pojavio u ovoj zemlji Māyāpura, time o Njemu je rečeno ovdje kao "mjesec." Time mi kažemo candra, Māyāpur-candra. Sada, kao Śrī Māyāpur-candra se uzdiže... Uzdiže. Uzdizanje znači da On dijeli svoju mjesečinu po cijelom svijetu. Ovo je ideja, mjesečina. Śreyaḥ-kairava candrikā-vitaraṇam. Śreyaḥ-kairava. Caitanya Mahāprabhu je osobno rekao. Ne drži Śrī Caitanya Mahāprabhua zbijenog u svojoj sobi, i uzimati neki novčani profit. To nije potrebno. To nije potrebno.

Ti moraš dopustiti Śrī Caitanya Mahāprabhu da se uzdigne više i više tako da ovo sunce, mjesečina, mogu biti podijeljeni po cijelom svijetu. To je željeno. Time ovaj hram je postavljen. Naravno, mi trebamo pokušati sagraditi veoma lijep hram za Śrī Caitanya Mahāprabhua. Ovo jutro mi smo mislili o ovome. Tako da iz ovog mjesta, ovaj mjesec, Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu, će dijeliti. Śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam. Śrī Caitanya Mahāprabhuov Hare Kṛṣṇa pokret... Paraṁ vijāyate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam. Ovo je izgovoreno od samog Śrī Caitanya Mahāprabhua. Ceto-darpaṇa-mārjanam bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam (CC Antya 20.12). Vidyā-vadhū-jīvanam. Ovo je pravo prosvjetljenje. Ljudi po cijelom svijetu, oni su u tami. Mjesečina će prosvjetliti ih. Oni su budalasti, mūḍha. To je opisano u Bhagavad-gīti također:

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuri-bhāvam āśritaḥ
(BG 7.15)

Ove budalaste osobe u sadašnjem trenutku... Veoma, veoma je žalosno da oni prolaze kao veoma učeni skolari, kao filozofi, političar, ekonomist. Ali prema Kṛṣṇinoj izjavi u Bhagavad-gīti, oni su budale i nitkovi. Zašto? Na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ pra... Oni nisu predani Kṛṣṇi. Kṛṣṇa je došao, pojavio, na ovom planetu u ovom svemiru da bi objasnio "Predaj se." Sarva-dharmān parityajya mām ekam (BG 18.66). Ali oni nisu. Time Śrī Caitanya Mahāprabhu, kao bhakta Kṛṣṇe... On je Kṛṣṇa

namo mahā-vadānyāya
kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-
nāmne
(CC Madhya 19.53)

On je Sam Kṛṣṇa. Kṛṣṇa je tako ljubazan. Prije svega On je došao kao Svevišnja Božanska Osoba i nije zahtjevao kao Božiju naredbu, "Predaj se." Ali ljudi nisu to učinili. Time Kṛṣṇa je ponovno došao u obliku bhakte, kṛṣṇa-caitanya-nāmne, i sada On je spreman da ti da ne samo Kṛṣṇu, nego ljubav Kṛṣṇe, slobodno. Uzmi i dijeli je po cijelom svijetu. To je željeno.

Hvala vam veoma puno.

Bhakte: Jaya Śrīla Prabhupāda. (kraj)