HR/Prabhupada 0765 - Budi potpuno svjestan, da sve pripada Krišni i ništa nama

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0764
Sljedeća stranica - Video 0766 Go-next.png

Budi potpuno svjestan, da sve pripada Krišni i ništa nama
- Prabhupāda 0765


Lecture on SB 1.13.11 -- Geneva, June 2, 1974

Akiñcana, Akiñcana znači da ne posjeduje bilo što materijalno. Akiñcana-gocara. Kraljica Kuntī, kada je primila Kṛṣṇu, rekla je, "Moj dragi Kṛṣṇa, Ti si akiñcana-gocara (SB 1.8.26). Ti shvaćen od osoba koje nemaju materijalni posjeda. I Ti nam dao toliko mnogo materijalni posjeda. Kako Te možemo razumijeti?" To je bilo... Kuntī je žalila da "Kada smo bili u nevolji, Ti si uvijek bio uz nas. Sada Ti si nam dao kraljevstvo i sve. Sada odlaziš u Dvāraku. Što je to, Kṛṣṇa? Bolje daj da opet i budemo u uznemirenom stanju tako da Ti možeš ostati uz nas." Akiñcana-gocara. Kṛṣṇa je akiñcana-gocara. Svatko tko želi uživati materijalni život, nije moguće postati potpuno svjestan Kṛṣṇe. To je veoma tajno.

Time Caitanya Mahāprabhu kaže, niṣkiñcanasya bhagavad-bhajanonmukhasya (CC Madhya 11.8). Bhagavad-bhajana, da bi se postalo bhakta, svjestan Kṛṣṇe, je namjenjen za niṣkiñcanasya, onog tko ne posjeduje bilo što u materijalnom svijetu. To ne znači da bi trebao biti siromašan. Ne. On bi trebao znati u potpunosti da "Ništa ne pripada meni, sve pripada Kṛṣṇi. Ja sam jednostavno Njegov sluga, to je sve." To se zove akiñcana. Ako ja mislim da "Držeći Kṛṣṇu ispred, dopusti mi posjedovati neke materijalne stvari," to je još jedno varanje. Ti bi trebao biti potpuno svjestan, da "Sve pripada Kṛṣṇi i ništa nama." Tada Kṛṣṇa postaje suhṛda. On preuzima odgovornost, kako ćeš imati dobrobiti, ultimativno. Teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakaṁ dadāmi (BG 10.10). Prīti-pūrvakam. To je velika odlučnost, "Kṛṣṇa, ja jednostavno želim Tebe, ništa, bilo šta drugo. Ništa." Na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ kavitāṁ vā jagadīśa (CC Antya 20.29, Siksastaka 4). To je učenje Caitanya Mahāprabhua. Caitanya Mahāprabhu nas je opetovano učio ovu filozofiju. Niṣkiñcanasya bhagavad-bhajana. Bhagavad-bhajana znači da On Sam je niṣkiñcana. On je Sam Kṛṣṇa, najbogatiji. Tyaktvā surepsitaḥ, sudustyaja-surepsita-rājya-lakṣmīm (SB 11.5.34). Caitanya Mahāprabhu je imao najljepšu ženu, božicu sreće, Viṣṇu-priyā, Lakṣmī-priyā. Ali za dobrobit cijeloga svijeta, iako je bio Kṛṣṇa, pokazao nam je primjer. U dobi od dvadeset četiri godine, uzeo je sannyāsu.