HR/Prabhupada 0833 - Zavjet da bi služili dajete ispred Krsne, Vaisnava, gurua i vatre

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0832
Sljedeća stranica - Video 0834 Go-next.png

Zavjet da bi služili dajete ispred Krsne, Vaisnava, gurua i vatre
- Prabhupāda 0833


Sannyasa Initiation -- Bombay, November 18, 1975

Naši sannyāsīji, oni rade teško, propovijedaju, skupljaju donacije- ali ništa od toga za sebe. Prvo, brahmacārī uči. Brahmacārī guru-kule vasan dānto guror hitam (SB 7.12.1).. Brahmacāri se uči da živi na mjestu gurua za dobrobit samoga gurua. Isti princip, kada je zreo, i kada osoba posveti život za dobrobit Kṛṣṇe...

Dobrobit Kṛṣṇe zapravo označava dobrobit cijeloga svijeta. Kṛṣṇa želi sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). . sannyāsī bi trebao ići vrata do vrata. Mahad-vicalanaṁ nṛṇāṁ gṛhiṇāṁ dīna-cetasām (SB 10.8.4).. sannyāsī se naziva mahātmā. Zašto je on mahātmā? Jer je njegova ātmā sada šira. Gṛhiṇāṁ dīna-cetasām. Mahad-vicalanam. Mahātmā putuje ili luta od zemlje do zemlje, od vrata do vrata- mahad-vicalanaṁ nṛṇāṁ gṛhiṇām - posebno za obiteljske ljude, , dīna-cetasām, čija je svjesnost veoma osakaćena. Oni su dīna-cetasām. Sve materijaliste samo zanima kako da osjetilno uživaju. zato se nazivaju dīna-cetasām, čiji um je osakaćen. Oni nemaju nikakav drugi smisao. I zato je dužnost sannyāsīja da ide od vrata do otvara im oči, ide od zemlje do zemlje, da bi ih naučio o svrsi života. To se tako još uvijek odvija u Indija. Još uvijek, sannyāsī ide u selo, ljudi ga pozivaju, žele ćuti što ima za reći.

Zato uzimate ovaj zavjet da ćete služiti ispred Kṛṣṇe, Vaiṣṇava, guru i vatre.. Trebali bi biti veoma obazrivi da ne zaboravite svoju dužnost. Imate dobru priliku. Idete u Afriku da bi predstavili ove osobe. Śukadeva Gosvāmī kaže, kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ, ye 'nye ca pāpā(SB 2.4.18). Ta grupa ljudi se smatra jako palim, kirāta, crni ljudi. Oni se nazivaju niṣāda. Niṣāda se rodio od Vena, Kralja Vena. U njihovoj je navici da kradu; zato su smješteni na odvojeno mjesto, u Afričke džungle. To piše u Bhāgavatamu...Zato... Ali svatko se može predstaviti. Kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ ye 'nye ca pāpā. To je poznato kao grešni život. Śukadeva Gosvāmī kaže, " Tu se možda nalaze drugi koji nisu ovdje spomenuti." Ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ: " Ako uzmu utočište Vaiṣṇava," śudhyanti, " postati će pročišćeni."

Zato morate postati jako strogi Vaiṣṇava; tako ćete uspjeti im predstaviti. Śudhyanti. Kako mogu postati pročišćeni bez da su se opet rodili? Da. Prabhaviṣṇave namaḥ. Jer će im Vaiṣṇava predstaviti sve to, pomoću moći Viṣṇu će postati sposobni. Kada sam zadnji put bio u Nairobiju, vidjeli smo da toliko mnogo afrikanaca jako lijepo napreduju. Postavljaju lijepa pitanja. Slijede pravila i propise. Afrikanci nisu toliko sofisticirani ili civilizirani da bi zaboravili Boga. ako radite iskreno i ako možete barem jednoj osobi predstaviti proces dajući najviše što možete, odmah ćete bit prepoznati od Kṛṣṇe. Na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ (BG 18.69). To je najbrži način da vas Kṛṣṇa prepozna, propovijedanjem.