HR/Prabhupada 0905 - Prava svjesnost je da sve pripada Bogu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0904
Sljedeća stranica - Video 0906 Go-next.png

Prava svjesnost je da sve pripada Bogu
- Prabhupāda 0905


730418 - Lecture SB 01.08.26 - Los Angeles

Oni koji su intoksinicirani ne mogu tu razumijeti. Oni misle: "To je moje vlasništvo. Ukrao sam , ukrao ovu zemlju, ameriku od Indijanaca. Sada je to moje vlasništvo." Ali on nezna da je lopov. On je lopov Stena eva sa ucyate (BG 3.12). U Bhagavad-gīti Ovaj tko uzme vlasništvo od Boga i tvrdi da je njegovo, on je lopov. Stena eva sa ucyate Mi , osobe svjesne Krsne imamo komunističku ideju Imamo komunistički program svjestan Krsne Što je to? To znači da sve pripada Bogu Kao što oni misle da sve priprada državi Komunisti iz Moskve ili Rusije, Kine, oni razmišljaju na razini države Ali mi nismo. Mi mislimo na razini Boga Sve pripada Bogu. Ista filozofija. Proširena Potrebno je malo inteligencije, jako malo inteligencije Zašto mislite da ova država pripada samo par ljudi? Ako mislite da postoji populacija, američka populacija, da ova amerika pripada populaciji Zašto tako mislite? Mislite da je ovo vlasništvo Boga

I zato je svako živo biće dijete Boga Bog je Vrhovni Otac. Krsna kaže: ahaṁ bīja-pradaḥ pitā. "Ja sam Otac svih živih bića"Sarva-yoniṣu kaunteya (BG 14.4). "U bilo kojem obliku da su, sva ta živa bića su Moji sinovi." To je činjenica. Mi, živa bića, smo sinovi Božji Ali smo to zaboravili. I zato se borimo Kao u dobroj obitelji, ako svi znaju: "Otac nas snabdijeva hranom. I zašto bi se onda mi .braća, svađali?" Slično tome, ako postanemo svjesni Boga, svjesni Krsne, ta borba će biti gotova "Ja sam amerikanac, ja sam indijac, ja sam rus, ja sam kinez." Više neće biti ovih gluposti Pokret svjesnost Krsne je jako lijep Čim ljudi postanu svjesni Krsne, ova borba, politička borba, nacionalna borba će biti gotova Jer će doći do prave svjesnosti da sve pripada Bogu I ako dijete, dijete obitelji ima pravo uzeti koristi od oca slično tome ako je svatko dio i djelić Boga, ako je svatko dijete Božje onda svatko ima pravo koristi vlasništvo Boga Nije da to pravo pripada samo ljudskim bićima Po Bhagavad-gīti, to pravo pripada svim živim bićima Nije bitno je li ono životinja ili stablo, ptica , zvijer ili kukac To je svjesnost Krsne Mi ne mislimo u okvirima da je samo moj brat dobar , ja sam dobar. Svi ostali su loši Takav način uskogrdnog razmišljanja mi ne prihvaćamo Mi mislimo:paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ(BG 5.18) U Bhagavad-gīti ćete pronaći

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
(BG 5.18)

Onaj tko je pandita, tko je učen, vidi sva živa bića jednako I zato je Vaisnava suosjećajan. Lokānāṁ hita-kāriṇau. Oni rade djelotvoran posao za ljudska bića Oni vide i osjećaju da su sva živa bića dio i djelići Boga Nekako su došli u kontakt s ovim materijalnim svijetom i po karmi su dobili drugačija tijela Pandite, oni koji su učeni, nema diskriminaciju da: "Ovo su životinje, oni bi trebali ići u klaonice, i ovo je čovjek , on će ih jesti." Ne Osoba svjesna Krsne je blagotvoran prema svakome. Zašto bi ove životinje bile ubijene? Naša filozofija je nejedenja mesa. Nejedenje mesa. Oni nas ne žele poslušati:" Oh, kakva je ovo glupost? To je naša hrana. Zašto to ne bi jeli?" Jer edhamāna-madaḥ (SB 1.8.26). On je intoksinirana budala. Ne želi čuti pravu činjenicu.