HR/Prabhupada 0915 - Sadhu je Moje srce, i ja sam srce Sadhua

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Sadhu je Moje srce, i ja sam srce Sadhua
- Prabhupāda 0915


730421 - Lecture SB 01.08.29 - Los Angeles

Bhakta : Prijevod: " O Gospodine, nitko ne može razumijeti Tvoje transcendentalne zabave koja se poimaju kao ljudske, i tako zavaravaju Nemaš nikakav poseban objekt naklonosti , niti objekt zavisti Ljudi umišljaju da Si pristran."

Prabhupāda: Gospodin kaže u Bhagavad-gīti: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (BG 4.8). Dva cilja. Kada se Bog inkarnira On ima dvije misije Jedna misija je paritrāṇāya sādhūnām,i vināśāya... Jedna misija je donijeti vjerne bhakte, sadhue Sadhu znači sveta osoba. S

adhu... Više puta sam objasnio. Sadhu znači bhakta Sadhu ne znači pošteno ili nepošteno , moralno ili nemoralno Nema veze s materijalnim aktivnostima To je duhovno, sadhu Ali ponekad izvučemo "sadhu" kao moral osobe , materijalna dobrota Ali zapravo "sadhu" znači transcendentalna platforma Oni koji su angažirani u predano služenje Sa guṇān samatītyaitān(BG 14.26). Sādhu je transcendentalan prema materijalnim kvalitetama paritrāṇāya sādhūnām (BG 4.8). paritrāṇāya znači osloboditi

Ako je sadhu oslobođen , on je na transcendentalnoj platformi koja je onda potreba da se oslobodi? To je pitanje Ova riječ se koristi, viḍambanam. To je zbunjujuće. Kontradiktorno Čini se kao da je kontradiktorno Ako je sadhu već oslobođen... Transcendentalna pozicija znači da više nije pod kontrolom triju guna materijalne prirode, dobrote, strasti i neznanja Jer rečeno je u Bhagavad-gīti: sa guṇān samatītyaitān(BG 14.26) On je transcendentirao materijalne kvalitete. Sadhu , bhakta Gdje je onda potreba da se oslobodi? Oslobođenje...Njemu to nije potrebno, sadhuu jer je on anksionzan da vidi Vrhovnog Gospodina oči u oči to je njegova unutarnja želja, i zato Krsna dolazi Ne da bi ga oslobodio. On to već je On je već oslobođen od materijalnih zamki Ali da bi ga zadovoljio, Krsna uvijek Kao što bhakta želi zadovoljiti Gospodina u svim smjerovima Slično, više nego što to želi bhakta, Gospodin želi zadovoljiti bhaktu To je razmjena odnosa Kao i u vašem, u našem odnosu Ako volite nekoga, želite ga zadovoljiti Slično, on ili ona žele uzvratiti Takva razmjena odnosa je i u ovom materijalnom svijetu kako je onda tek u duhovnom svijetu? Ima stih "Sadhu je Moje srce i ja sam srce sadhua Sadhu uvijek misli na Krsnu i Krsna uvijek misli na Njegovog bhaktu , sadhua.