HR/Prabhupada 0932 - Krsna se ne rađa, iako neke budale tako misle

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0931
Sljedeća stranica - Video 0933 Go-next.png

Krsna se ne rađa, iako neke budale tako misle
- Prabhupāda 0932


730424 - Lecture SB 01.08.32 - Los Angeles

Kunti kaže: kaścid, kecid āhur ajaṁ jātam (SB 1.8.32).Ajam, vječan, nerođen, se sada rodio Onda..Naravno da možemo kazati da se Krsna rodio Krsna se rodio, ali Njegovo rođenje nije kao naše. To bi trebali znati Rečeno je u Bhagavad-gīti: janma karma ca me divyaṁ yo jānāti tattvataḥ (BG 4.9). Krsna se rodio kao sin Devaki ili Majke Yasode, ali nije rodio kao i mi. To je opisano u Srimad-Bhagavatamu Kada se Krsna pojavio, On nije izašao iz Devakine utrobe On se prije svega pojavio. Vidjeli ste sliku I onda je postao malo dijete na krilu

Krsnino rođenje je transcendentalno Naše rođenje se odvija silom, zakonima prirode On ne spada unutar tih zakona Prirodi zakone rade za Njega Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). Prakrti, priroda radi po odredbama Krsne a mi djelujemo po odredbama prirode. Tu je razlika Vidite , Krsna je gospodar prirode, a mi smo sluge prirode. Tu je razlika Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate. Zato Kuntīdevī kaže kecid āhur: "Netko takav" Netko tako kaže, da se nerođeni rodio Kako se nerođeni može roditi? Tako samo izgleda, ali nije se rodio Samo izgleda kao da se On rodio.ne

I zato je rečeno , jasno: kecid āhur. "Neke budalaste osobe tako kažu." Krsna također govori u Bhagavad-giti: avajānanti māṁ mūḍhāḥ. "Oni koji su budale. Oni također misle da sam kao obično ljudsko biće." Avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam (BG 9.11). "Jer sam se pojavio kao ljudsko biće, neki od budala, misle da sam jedno od ljudskih bića." Ne. Paraṁ bhāvam ajānantaḥ. On nezna koja se misterija krije iza toga što se Bog rodio kao ljudsko biće Paraṁ bhāvam ajānantaḥ. Krsna je aja On se rađa , ali ne doslovno. on je svugdje

Kao Krsna, rečeno je: īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Isvara,Gospodin se nalazi unutar svačijeg srca Ako je to činjenica, ako je Krsna unutar vašeg srca, unutar vas i ako se odmah pojavi ispred vas, koja je to poteškoća za Krsnu? On je već unutra, i On je svemoćan. kao i Dhruva Maharaj Dhruva Mahraj, kada je meditirao meditacijski oblik, četveroruki Visnu, na kojeg je meditirao odjedanput , meditacija je stala i vidio je isti oblik ispred njega, odmah Je li to poteškoća za Krsnu? On je već unutar vas, i ako On izađe...

Slično k tome ako je Krsna unutar svačijeg srca, i u Devakinom i ako On izađe ispred Devaki u istom četverorukom obliku je li to poteškoća za Krsnu? Ljudi ne znaju I zato Krsna kaže" Morate razumijeti janma karma me divyam (BG 4.9),, transcendentalno rođenje Moje aktivnosti, Moje rođenje." Zato Kuntidevi zna da je Krsna nerođen Krsna se ne rađa, ali tako budale misle I zato govore da se Krsna rodio Ali zašto se Krsna rodio? Sljedeće pitanje bi bilo. odgovor je : puṇya-ślokasya kīrtaye, puṇya-ślokasya (SB 1.8.32). Oni koji su jako pobožni, veoma napredni u duhovnom razumijevanju, da bi ih se slavilo.