HR/Prabhupada 0937 - Vrana neće doći labudu. Niti će labud doći vrani

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0936
Sljedeća stranica - Video 0938 Go-next.png

Vrana neće doći labudu. Niti će labud doći vrani
- Prabhupāda 0937


730425 - Lecture SB 01.08.33 - Los Angeles

Čak i među životinjama postoji podjela Labud klasa i vrana klasa. Prirodna podjela Vrana neće doći labudu . Niit će labud doći vrani Slično je i u ljudskom društvu , postoje vrane klase ljudi i labudovi Labudovi će dođi ovdje jer je sve lijepo ,čisto Dobra filozofija, ukusna hrana, dobra edukacija, dobra odjeća, ugodan um , sve je dobro A vrane će ići u taj i taj klub takvu i takvu zabavu, goli ples, toliko stvari .Vidite li?

Pokret svjesnosti Krsne je namijenjen za labudove A ne za vrane. ne Ali mi možemo pretvoriti vrane u labudove. To je naša filozofija Onaj tko je bio vrana sada pliva kao labud To možemo napraviti. To je prednost svjesnosti Krsne Kada labudovi postanu vrane, to je materijalni svijet To Krsna kaže: yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati (BG 4.7). Živo biće je zarobljeno u ovom materijalnom tijelu i pokušava zadovoljiti osjetila tijelo nakon tijela, tijelo nakon tijela To je stanje. Dharma znači postepeno pretvoriti vranu u labuda To je dharma.

Kao što osoba može biti , može biti nepismena, nekulturna, ali se može preobraziti u obrazovanog, kulturnog čovjkea Edukacijom , treningom. Postoji mogućnost u ljudskom obliku života Ne mogu trenirati psa da postane bhakta. To je jako teško To može također biti učinjeno. Ali ja nisam toliko moćan Kao što je to napravio Caitanya Mahaprabhu Prolazio je kroz đunglu, Jharikhanda tigrovi, zmije, jeleni, sve životinje su postale bhakte. Postali su bhakte Što nije moguće za mene, uh, Caitanya Mahaprabhu... jer je On Bog Osobno. On može sve Mi ne možemo to napraviti. Ali možemo djelovati u ljudskom društvu Nije bitno koliko je čovjek pao Ako prati instrukcije onda se može preobratiti.

To se zove dharma Dharma znači vratiti osobu na pravu poziciju To je dharma. Postoje stupnjevi Ali izvorna pozicija je da smo djelovi i dijelići Boga i, kada razumijemo da smo djelovi i dijelići Boga, to je prava pozicija života. To se zove brahma-bhūta (SB 4.30.20) stanje, razumijevanje realizacije Brahmana, identifikacije Krsna dolazi...Ovo objašnjenje...

Kao što Kunti kaže: apare vasudevasya devakyāṁ yācito 'bhyagāt(SB 1.8.33). Vasudeva i Devaki su se molili Vrhovnoj Božanskoj Ličnosti da: "Mi želimo sina kao što si Ti. To je naša želja." Iako su bili vjenčani, nisu začeli ni jedno dijete Vršili su tapasyu, severe tapasya Krsna je došao ispred njih :" Što želiš?" "Želim dijete kao što si Ti." vasudevasya devakyāṁ yācitaḥ Yācitaḥ. "Gospodine, želim sina kao što si Ti." Kakva je to mogućnost da bude drugi Bog? Krsna je Bog. Ne može biti dva Boga. Bog je jedan. Kako drugi Bog može postati sin Vasudeve i Devaki? I zato se Bog složio:" Nije moguće da bude drugi Bog. Onda ću ja postati vaš sin."

Ljudi kažu da se Krsna pojavio kao njihov sin jer su Vasudeva i Devaki to htjeli Kecit. Netko kaže. Vasudevasya devakyāṁ yācitaḥ. Tražili su , molili su se, abhyagat. On se pojavio. Ajas tvam asya kṣemāya vadhāya ca sura-dviṣām. Drugi kažu kao što sam objašnjavao Paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (BG 4.8). Da je Krsna zapravo došao da bi umirio Svojega bhaktu. Kao što se pojavio da bi umirio , zadovoljio Svoje bhakte , Vasudevu i Devaki Ali kada On dođe , dođe i radi drugog zadatka Koji je to ? Vadhāya ca sura-dviṣām. Vadhāya znači ubiti.. Sura-dviṣām.