HR/Prabhupada 0943 - Ništa ne pripada meni . Isavasyam idam sarvam,Sve pripada Krsni

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0942
Sljedeća stranica - Video 0944 Go-next.png

Ništa ne pripada meni.Isavasyam idam sarvam,Sve pripada Krsni
- Prabhupāda 0943


730427 - Lecture SB 01.08.35 - Los Angeles

Svi, zbog neograničenih želja, jedna za drugom... Ova želja, kada je zadovoljena, dolazi druga želja, pa opet treća... Na ovakav način stvarate samo problem A kada želje nisu ispunjene, onda postanemo frustrirani, zbunjeni. Frustracija je prisutna Jedna vrsta frustracije, kao i u vašoj zemlji, hipiji, to je isto frustracija Druga vrsta frustracije je kao u našoj zemlji, to je jako stara frustracija, postati sannyasi. Da bi postao sannyasi, brahma satyaṁ jagan mithyā ovaj svijet je lažan Kako lažan? Ne možemo ga koristiti kako treba, zato je lažan Nije lažan. Kada je tu Vaisnava filozofija , ovaj svijet nije lažan; To je činjenica Ali lažan je kada mislite " Ja sam uživatelj ovoga svijeta." To je laž Ako ga prihvatimo, da je Krsnin, i da bi ga se trebalo koristiti u službu za Krsnu, onda nije lažan Imamo primjer , da ovo cvijeće, da se ovo cvijeće nalazi u cvječarni Toliko cvijeća ljudi kupuju. Mi kupujemo ,drugi kupuju Oni ga kupuju za zadovoljenje osjetila, a mi ga kupujemo za Krsnu Cvijeće je isto. Netko bi upitao " Vi to nudite Krsni. Krsna je Vrhovni Duh, kako možete nuditi to materijalno cvijeće? Ali oni ne shvaćaju da ništa nije materijalno Kada zaboravite Krsnu, to je materijalni. To je materijalno Ovaj cvijet je za Krsnu. To je duhovno Ako uzmemo ovaj cvijet , za zadovoljenje osjetila, onda je materijalan To je avidya. Avidya znači neznanje Ništa ne pripada meni.Īśāvāsyam idaṁ sarvamSve pripada Krsni Naš pokret je tu da bi probudio svjesnost Krsne Moramo znati da sve pripada Krsni Krsna je činjenica. Svijet je činjenica Ovaj svijet je stvorio Krsna, to je također činjenica Sve je činjenica što je unutar svjesnosti Krsne Inače je maya, avidya

Avidya, neznanje, želimo uživati u zadovoljenju osjetila, i tako stvaramo probleme Stvorili smo toliko umjetnog posla, ugra-karma Iako smo u avidya, milošću Krsne sve je veoma jednostavno Kao što u svakom dijelu svijeta ima hrane Sve je tu, potpuno ,purnam idam, purnam idam Kao što netko živi u Grenlandu, Aljaska tamo atmosfera nije ugodna za nas ali tamo ima stanovnika, ljudi žive. Nekako su se prilagodili Slično, ako sve detaljno proučavate Kao što je milijuna i milijuna riba u vodi Ako ste na brodu , i recimo morate tu živjeti jedan mjesec umrijeti ćete . Neće biti hrane za vas Ali onda ..unutar vode, nalazi se milijuna i milijuna riba, i one imaju dovoljno hrane Dovoljno hrane. Nijedna riba neće umrijeti zbog oskudice hrane Ali ako vas stavimo u vodu , vi ćete umrijeti Slično, Bog je stvorio 8,400,000 oblika života, vrsta Bog je svima dao hranu Kao da ste u zatvoru, vlada vam omogućava hranu Slično, iako se ovaj materijalni svijet smatra kao zatvor za živa bića, opet nema oskudice