HR/Prabhupada 0961 - Naša pozicija je podređenog a Bog je nadređeni

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Naša pozicija je podređenog a Bog je nadređeni
- Prabhupāda 0961


740707 - Lecture Festival Ratha-yatra - San Francisco

Ovi pokret je pokrenuo Gospodin Caitanya Mahaprabhu prije 500 godina( nečujno) ...prije toga Gospodin Krsna prije pet tisuća godina Na bojnom polju Kuruksetre On je izrekao Bhagavad-gītu Većina vas je čula ime i (nejasno) mi smo izdali "Bhagavad-gītu Kakva jest." Osnova pokreta svjesnosti Krsne je "Bhagavad-gītā Kakva jest" Bhagavad-gītā...Cilj Bhagavad-gīte je da podsjeti da ste vi svi... Svi ste živa bića, ne samo ljudska bića, ali i drugi osim ljudskih bića Životinje, stabla, ptice, vodeni svijet Gdje god da naiđete na živuću silu, to je dio i djelić Boga Bog je isto živo biće, alli kao što je opisano u Vedama, glavno živo biće Rečeno je u Kaṭha Upaniṣad, Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Bog je živo biće ,kao i mi ali razilka između Boga i nas je da: Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Da jedno živo biće održaje i opskrbljuje sva ostala živa bića Naša pozicija je da nas održava Bog , Bog je održavatelj Naša pozicija je podređena i Bog je nadređeni U ovom materijalnom svijetu, živo biće sva živa bića koja žele postati kao Bog...(pauza)

Ljudski oblik života je prilika da se oslobodimo od ciklusa rađanja i umiranja, bolesti i starenja Pokret svjesnosti Krsne je namijenjen educiranju ljudi o ovoj velikoj znanosti Već smo izdali oko dvadesetak knjiga, četristo stranica svaka , kako bi izložili ovu znanost o svjesnosti Krsne Znanstvenici, filozofi, mogu razumijeti čitajući naše knjige biti će još više knjiga