HR/Prabhupada 0986 - Nitko ne može biti mudriji od Boga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0985
Sljedeća stranica - Video 0987 Go-next.png

Nitko ne može biti mudriji od Boga
- Prabhupāda 0986


720905 - Lecture SB 01.02.07 - New Vrindaban, USA

Kao što je , u zapadnim zemljama, Gospodin Isus Krist žrtvovao svoj život za Boga Može...Bio je optužen da propovijeda bogohuljenje. Ali On je bio Božji bhakta. On, On je propovijedao ljudima, da postoji kraljevtsvo Božje, i ako volite Boga , ići ćete u to kraljevstvo Božje. Jednostavna istina. To je zadatak ljudskog života Ljudski život je namijenjen za razumijevanje Boga. jer smo mi zaboravili da smo djelovi i dijelići Boga. Kao što sam već par puta objasnio, osoba, koja pripada bogatom ocu, ali je na neki način napustio dom i sada luta, U vašoj zemlji ovaj primjer je primjenjiv Toliko momaka, napustili su bogatog oca,bogatu obitelj, i sada leže po ulicama. Vidio sam to. Zašto? Možda i postoji neki razlog, ali nije očekivano da on leži na ulici jer ima bogatog oca, iili barem bogatu naciju, vašu američku naciju Slično postanemo zbunjeni i želimo živjeti neovisno od Boga. najbogatiji otac-tko može biti bogatiji od Boga? Bog je najbogatiji. Nitko ne može biti bogatiji od Njega. To je još jedna definicija Boga.

aiśvaryasya samagrasya
vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ
jñāna-vairāgyayoś caiva
ṣaṇṇāṁ bhaga itīṅganā
(Viṣṇu Purāṇa 6.5.47)

Bhāga, bhāga znači sreća. Onaj tko bogat sa šest vrsta sreće Možemo to lako razumjeti. Kao i u našem, materijalnom svijetu, ako je osoba bogata, ona je privlačna. Svi pričaju o njemu Iako je on budala broj jedan, ako ima novac, svi će pričati o njemu Barem je to tako u ovom dobu. Nitko ne ovdi računa, ali ako nekako osoba postane bogata, on postane poznata ličnost. Bog je najbogatiji Ovdje, unutar ovog materijalnog svijeta mi tvrdimo, " Ja sam bogatiji od toga," ali netko je bogatiji od mene Ne mogu tvrditi "Nitko nije bogatiji od mene." To nije moguće Možemo pronaći nekoga tko je manje bogatiji od mene i nekoga tko je više bogatiji od mene. Dvije stvari možemo Ali kada dođete do Boga, shvatiti ćete da nitko nije bogatiji od Njega.

Zato se Boga naziva velikim. Bog je velik Slično, ne samo u bogatstvu,aiśvarya, sa samagrasya, vīryasya, nego i u moći Aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ, i u reputaciji, u slavi. Kao svi, vi pripadate jednoj vjeri, ja pripadam, ali svi znaju da je Bog velik. To je reputacija. Aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ, i śrī, śrī znači ljepota. Bog je naljepši. Kao Krsna ovdje, imate Krsnin lik ovdje, vidite li kako je lijep. Bog je, On je mlad, uvijek. Starac ne može biti lijep. To je rečeno u Brahma-saṁhitā, advaitam acyutam anādim ananta-rūpam ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca (BS 5.33). To je opis Ādyaṁ Purāṇa,On je izvorna osoba, najstariji od svih ali on je nava-yauvanam, kao prekrasan momak, recimo šestnaest ili dvadeset godina. To je naljepše, najljepše. I najmudriji,jñāna. Nitko ne može biti mudriji od Boga. Taj opis je dao Parasara Muni,otac Vyāsadeva. Aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ (Viṣṇu Purāṇa 6.5.47), jñāna-vairāgya i u isto vrijeme odvojen.