HR/Prabhupada 0991 - Jugala-piriti: Ljubavne zabave između Radhe i Krišne

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0990
Sljedeća stranica - Video 0992 Go-next.png

Jugala-piriti: Ljubavne zabave između Radhe i Krišne
- Prabhupāda 0991


740724 - Lecture SB 01.02.20 - New York

Poput gopija, najboljih ( vrhunskih) bhakta, njihov je jedini posao kako zadovoljiti Kiršnu. To je sve. Stoga Caitanya Mahaprabhu preporuča, ramyā kācid upāsanā vraja-vadhū-vargeṇa yā kalpitā (Caitanya-manjusa). Ne postji bolji način za obožavanje nego li je proces koji su usvojile gopije. One nisu marile za ništa. Gopije, neke su bile zauzete kućnim poslovima, neke su razgovarale sa suprugom, neke su brinule o djeci, neke, neke među nima su kuhale mlijeko. No, ćim se tu oglasila Krišnina flauta, sve su ostavile nedovršeno. Kamo idete? Suprug, brat, otac: Kamo idete? Ne, ne brinite. Tu je Krišnina flauta, ništa mi ne znamo. To je predanost, najviša, uzvišena. Caitanya Mahaprabhu...Caitanya Mahaprabu je bio tako dosljedan. Da nijedna žena nije mogla doći preblizu Njega da mu oda poštovanje. Već s manje udaljenosti. Caitanya Mahaprabhu, kao sannyasi, on je bio jako dosljedan. Naravno, to bi trebao biti princip, ali, posebno u vašoj zemlji, to se ne može jako dosljedno provoditi. No, ako ništa, osoba treba biti veoma pažljiva. Dakle, Caitanya Mahaprabhu je bio veoma dosljedan - On slavi ljubav gopija prema Krišni.

Ta, ljubav gopija nije obična svakodnevna pojava, to. Ona je transcendentalna. Kako bi je u protivnom slavio Caitanya Mahaprabhu? Kako je Sukadeva Gosvamislavio Krišnine zabave (lile) ? Ta Krišna-lila nije obična stvar. On aje duhovna. Dakle, ukoliko netko nije čvrsto utemeljen u bhakti-yogi, oni ne bi trebali pokušavati shvatiti što su zabave gopija s Krišnom. To će bti opasno. Narottama dasaThakura, kaže,

rūpa-raghunātha-pade hoibe ākuti
kabe hāma bujhabo se jugala-pīriti
(Lālasāmayī Prārthanā 4)

Jugala-priti: ljubavne zabave između Radhe i Krišne. Jugala, jugala znači par; pritti znači ljubav. Tako je Narottama dasa Thakura, uzvišeni acharya, rekao, Kada ću ja biti u mogućnosti da razumijem? A ne Ja sam sve shvatio Ne Ja sam sve shvatio. To je lijepo. To je vijñānaṁ, bhagavat-tattva-vijñānaṁ. Dakle, mi moramo biti veoma oprezni kako bismo shvatili ovu nauku. A ta nauka se može shvatiti kroz milost duhovnog učitelja. Zato Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura kaže, yasya prasādād: prvo pokušaj zadovoljiti svoga duhovnog učitelja. Zatim pokušaj shvatiti.

Dakle, to je velika nauka.

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ
(BG 4.34)

Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas tattva-darśinaḥ (BG 4.34). To je proces. Najprije se ti sam predaj: Gospodine, želim se vama predati. U redu. Sada mi se to ne sviđa. Pa što je to? Kakvo je to predavanje, Sada mi se ot ne sviđa? To znači da tu nije bilo predaje. Predaja ne znači, Sada se predajem, a ako m ene zadovoljiš, ako ne zadovoljiš moja osjetila, tada ja to ne volim. To nije predaja. Predaja, primjer je dao Bhaktivinoda Thakura: pas. Veoma dobar primjer. Pas se u potpunosti predaje gospodaru. Čak i ako ga gospodar ubije, on ne protestira. To je primjer.

vaiṣṇava ṭhākura, tomāra kukkura
bhuliyā jānaha more

Vaisnava thakura, moj dragi, duhovni učitelju komu sam se predao, ti si najbolji među Vaišnavama. Molim te, prihvati me kao svoga psa. To je predaja.

Dakle, prava predaja počinje,

mayy āsakta-manāḥ pārtha
yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ
(BG 7.1)


Āśrayah. Āśraya loiyā bhaje kṛṣṇa tāre nāhi tyāje (Narottama dāsa Ṭhākura). Onoga tko obavlja predano služenje, koji uzima utočište vjerodostojnog duhovnog učitelja, Krišna ga nikada neće napustiti. Prihvatit će ga. Āśraya loiyā bhaje kṛṣṇa tāre nāhi tyāge āra saba more akaraṇa(?) Ostali, oni jednostavno trate vrijeme, to je sve. To je bhagavat-bhakti-yoga. Ādau gurv-āśrayaṁ sad-dharma-pṛcchā, sādhu-mārga-anugamanam (Brs. 1.1.74).