HR/Prabhupada 1015 - Ukoliko nema žive sile iza materije, ništa ne može biti stvoreno

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 1014
Sljedeća stranica - Video 1016 Go-next.png

Ukoliko nema žive sile iza materije, ništa ne može biti stvoreno
- Prabhupāda 1015


720200 - Lecture SB 01.01.01 - Los Angeles

oṁ namo bhagavate vāsudevāya
janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ
tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo yatra tri-sargo 'mṛṣā
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi
(SB 1.1.1)

To je molitva koju upućuje Srila Vyasadeva prije nego počinje pisati Srimad-Bhagavatam. On upućuje svoje dužno poštovanje Bhagavati Vasudevi. 'Bhagavate' znači Svevišnja božanska Osoba, koji je znan kao Vasudeva. On se pojavljuje, Gospodin Kiršna se pojavio kao sin Vasudeve. Zato se naziva Vasudeva. Drugo je značenje da je On sve prožimajući. On je svugdje prisutan. Dakle, Vasudeva, Svevišnja Božanska Osoba, je Izvor svega. "Janmādy asya yatah". 'Janma' znači kreacija (stavranje). Kreacija (stvaranje) ovog materijalnog svijeta, kozmički oblik se manifestira iz Vasudeve. 'Janma-adi' znači kreacija, održavanje, i uništenje. Sve u ovom materijanom svijetu ima tri osobine. Stvoreno je u o određeno vrijeme. Postoji neki broj godina, a zatim se rastvara, uništava. To se naziva 'janmādy asya-janmasthiti yah'

Dakle, sve nastaje iz Svevišnje Božanske Osobe. Kozmička manifestacija također emanira iz Njega. Postoji na Njgovoj energiji, vanjskoj energiji, ili se održava pomoću Njegove vanjske energije, i, pošto se sve materijalno konačno raspada, ili uništava, tako nakon uništenja, sila (moć) se stapa s Nim. Sila, energija je proizašla iz Njega, i država se pomoću Njegove energije, a onad opet kada se raspadne ona se spaja s Njim. To je način nastanka kreacije, održavanje i raspadanje. Sada je pitanje ta vrhovna sila vrhovnog izvora, koja je priroda vrhovnog izvora? Je li to materija ili živa sila? Bhagavata kaže, Ne, to ne može biti materia. U materiji nema ničega, da bi se stvarilo automatski. Mi nemamo takvog iskustva. Ukoliko nema neke žive sile iza materije, ne može biti nikakve kreacije. Nemamo takvog iskustva. Kao bilo što materijalno, uzmimo automobil. On ima potpuno opremnljen stroj, precizne strojeve, ali još uvijek, automobil se ne može kretati automatski. Mora postojati vozač. A vozač je živa sila. Stoga, originalni izvor svega mora biti živa sila. To je zaključak Bhagavatama.

A koja vrsta žive sile? To znači Onaj koji zna sve. Kao neki vrsni strojarski mehaničar, on zna sve, stoga, on može pronaći, kada automobil stane, on može odmah pronaći zašto je automobil stao. Pa tako on zateže jedan vijak, ili učini nešto drugo da ga opet pokrene. Zato se u Bhagavati kaže, da je originalni izvor svih pojava zna sve. 'Anvayād itarataś cārtheṣu'. Direktno i indirektno. On je takav stručnjak. Upravo kao što sam ja kreator ovog tijela. Ja sam živo biće. Kao što sam želio, tako sam stvorio ovo tijelo. Pomoću energije. Pomoću svoje energije