HR/Prabhupada 1019 - Ako napravite neku službu za Krsnu , Krsna će vas nagraditi tisuću puta

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 1018
Sljedeća stranica - Video 1020 Go-next.png

Ako napravite neku službu za Krsnu , Krsna će vas nagraditi tisuću puta
- Prabhupāda 1019


730408 - Lecture SB 01.14.44 - New York

Zato je Yudhiṣṭhira Mahārāja mogao razumjeti da Krsna više nije na ovoj planeti, vidio je mnogo nepovoljnih simptoma Sada, kada se Arjuna vraćao , pitao je "Zašto si tako zlovoljan? Jesi ti ovo napravio? Jesi li ti ovo napravio ?" Sve. Sada on zaključuje, " Mislim da si zlovoljan zbog odvojenosti od Krsne, kao što sam osjetio. "Kaccit preṣṭhatamenātha (SB 1.14.44). Preṣṭhatamenātha, to je superlativ Kao što u engleskom jeziku postoji pozitiv, komparativ i superlativ Preṣṭha je pozitiv, prestha parā je komparativ, i preṣṭhatama je superlativ. Kṛṣṇa je preṣṭhatama, voljeni ,u superlativu Kaccit preṣṭhatamena atha. Preṣṭhatamenātha hṛdayenātma-bandhunā. Atma-bandhu, suhṛt. U sanskritu postoje različiti termini , atma-bandhu, suhṛt, bandhu, mitra - svi se odnose na prijatelja , ali na drukčijim stupnjevima Mitra znači običan prijatelj. Kao što "On je moj prijatelj" to ne znači da je on moj intimni prijatelj Najbolji prijatelj je suhṛt. Suhṛt znači "bez povratka" Ako mislite na nekoga , kako će on biti sretan , to se naziva suhṛt.

hṛdayenātma-bandhunā Krsna je uvijek mislio na Arjunu , i to je taj odnos Krna kaže , sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ (SB 9.4.68). Kako bhakta uvijek misli na Krsnu , slično Krsna uvijek misli na bhaktu On više misli . To je recipročno

ye yathā māṁ prapadyante
tāṁs tathaiva bhajāmy aham
(BG 4.11)

Ako mislite na Krsnu dvadeset -četiri sata, Krsna će misliti na vas dvadeset-šest sati .(smijeh) Krsna je milostiv. Ako napravite neku službu za Krsnu , Krsna će vas nagraditi stotinu puta Ali ljudi, oni to ne žele Oni misle " Koju korist imamo od služenja Krsne? Neka služim svog psa." To je nerazumijevanje Naš cilj je da probudimo uspavanu ljubav prema Krsni Svi imaju ljubav -zalihe ljubavi su tu - ali se krivo koristi Ne znaju gdje će sa tom ljubavi... Jer neznaju ; zato su frustrirani . Zato su oni frustrirani

Naš pokret svjesnosti Krsne je da obrazujemo ljude " Vi volite Vi ste ludi za odgovarajućoj ljubavi koja vam može biti uzvraćena Ali ne možete to naći ovdje u materijalnom svijetu To ćete saznati kada volite Krsnu." To je svjesnost Krsne. Nije ništa suvišno ili izmišljeno Svi to mogu razumijeti da " Želim nekoga voljeti ." Žudnja Ali su frustrirani jer ne vole Krsnu To je (nejasno) jedino ako okrenete vašu ljubav prema Krsni , onda ćete biti potpuni biti ćete zadovoljni , yayātmā samprasī..., suprasīdati (SB 1.2.6). Mi želimo miran um , imati miran um , pun zadovoljstva Ali puno zadovoljstvo se može postići kada naučite kako vojeti Krsnu To je tajna . Inače nije moguće. Jer... Jer želite ljubav i zadovoljstvo- to je kompletno kada dođete na platorfmu gdje volite Krsnu