Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HR/Prabhupada 1056 - Svjesnost Krišne je na duhovnoj platformi, iznad tijela, uma i inteligencije

From Vanipedia


Svjesnost Krišne je na duhovnoj platformi, iznad tijela, uma i inteligencije
- Prabhupāda 1056


750522 - Conversation B - Melbourne

Prabhupāda: Još uvijek u Indiji, ako netko ima veom alijep vrt i cvijeće, a netko ide,v"Gospodine, želio bih uzeti nešto cvijeća iz vašeg vrta za obožavanje Boga," " Da, možete uzeti." Bit će veoma sretni.

Raymond Lopez: Taj čovjek, njegov život ovisi o tom cvijeću, i ja ne ... Nažalost mislio sam da mu je njegova imovina bila važnija.

Wally Strobes: To je smiješna priča. Ima i smiješan nastavak toga, a to je da je cvijeće bilo otuđeno kod dva čovjeka koji su imali rasadnik. Pa smo mi išli kroz žalbeni postupak da bismo došli kući. A upravo prije nego li je žalba stigla, dečki su trebali staklenik za svoje posebne biljke, koje vi ovdje uzgajate vani.

Srutakirti: Tulasi.

Wally Strobes: A oni nisu znali ništa o staklenicima. Tako su oni vozili uokolo, a jedan je rekao, "Hajde da idemopronaći nešto o staklenicima. Oh, lijepog li rasadnika." (smijeh) Tako auto vozi naprijed, vidite. Bhakta izađe, i kaže, "Oprostite gospodine, no nas zanimaju staklenici." On odgovori, "Hoćete li molim vas izaći iz moga posjeda?" Istog uzgajališta -rasadnika. (smijeh)) Bilo je dvije stotine rasadnika uokolo na tom području. On je odabrao baš taj.

Prabhupāda: A da su ljudi bili svjesni Boga, oni bi oprostili, "Oh, oni su došli radi Božje službe. U redu, možete uzeti." Dakle prvenstveno treba ljude učiniti svjesnima Boga. Tada je sve podešeno. Yasyāsti bhaktiḥ... Postoji stih u Bhagavatamu:

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
manorathenāsati dhāvato bahiḥ
(SB 5.18.12)


Značenje je slijedeće "Svak tko je svjestan Boga, bhakta, on posjeduje sve dobre kvalitete." Ono što mi uzimamo kao dobru kvalitetu, on ima. I slično, onaj tko nije Božji bhakta, on nema nikakvih dobrih kvaliteta, jer će se on truditi samo na materijalnoj razini. Postoje različite razine. Tjelesno shvaćanje života, općenito, "Ja sam ovo tijelo. Dakle, moj je zadatak da zadovoljim osjetila." To je tjelesno poimanje života. A drugi misle, "Ja nisam ovo tijelo. Ja sam um." Oni se predaju umnoj špekulaciji poput filozofa, umnih ljudi, mislilaca. A iznad toga, postoji klasa inteligentnih ljudi, koji prakticiraju neku od yoga. A duhovna razina je iznad toga. Prvo je tjelesna koncepcija, gruba, zatim mentalna, zatim intelektualna, zatim duhovna.

Dakle, ovaj pokret za svjesnost Krišne, je na duhovnoj razini, izna dtjelesnog, umnog i inteligencije. No zapravo, mi trebamo doći do te razine, jer mi smo duhovna duša, mi nismo niti ovo tijelo, niti um niti inteligencija. Dakle, onaj tko je na razini duhove svjesnosti, oni imaju sve - inteligenciju, pravilno korištenje uma, pravilno korištenje tijela. Upravo kao milijuner, on ima sve niže stavke neke imovine. Deset rupija ili sto rupija ili stotinu funti - on ima to sve. Slično, ako mi pokušavamo dovesti ljude na razinu svjesnosti Boga, tada on posjeduje sve druge kvalitete: kako se brinuti o tijelu, kao upotrijebiti um, kako upotrijebiti inteligenciju, sve. Ali, nije moguće da svak postane svjestan Boga. To nije moguće, jer postoje razni stupnjevi. Ali, najmanje jedna lkasa ljudi treba ostati u društvu kao ideal, svjesna Boga. Jednako kao što mi u našem svakodnevnom životu trebamo pravnike, inženjere, liječnike, trebamo tako mnoge; slično, u društvu mora postojati klasa ljudi koji su potpuno svjesni Boga i idealni. To je neophodno.