HU/Prabhupada 0819 - Az āśrama a lelki dolgok gyakorlásának helyzetét jelenti. Általában ezt értjük alatta

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Előző oldal - videó 0818
Következő oldal - videó 0820 Go-next.png

Az āśrama a lelki dolgok gyakorlásának helyzetét jelenti. Általában ezt értjük alatta
- Prabhupāda 0819


Lecture on SB 2.1.2-5 -- Montreal, October 23, 1968

Prabhupāda:

Śrotavyādīni rājendra
nṛṇāṁ santi sahasraśaḥ
apaśyatām ātma-tattvaṁ
gṛheṣu gṛha-medhinām
(SB 2.1.2)

Ugyanaz a téma, hogy azok, akik túlságosan ragaszkodnak a családi ügyekhez, gṛheṣu gṛha-medhinām. A gṛhamedhī azt jelenti, aki az otthonát helyezte a tettei középpontjába. Ezt nevezik gṛhamedhīnek. Két szó van. Az egyik a gṛhastha, a másik pedig a gṛhamedhī. Mi e két szó jelentősége? A gṛhastha azt jelenti, aki... Nem csak a gṛhastha. Ezt gṛhastha-āśramának nevezik. Bármikor is beszélünk az āśramáról, annak lelki vonatkozása van. A társadalmi rend mind a négy osztálya, a brahmacārī-āśrama, a gṛhastha-āśrama, a vānaprastha-āśrama, és a sannyāsa-āśrama. Āśrama. Az āśrama azt jelenti... Bármikor... Āśrama, ez a szó elég népszerűvé vált a ti országotokban is. Az āśrama a lelki dolgok gyakorlásának helyzetét jelenti. Általában ezt értjük alatt. És itt szintén sok jóga āśrama van. New Yorkban sok āśramát láttam. „New York Yoga Āśrama” „Yoga Society”, ilyenek. Az āśrama azt jelenti, hogy van valamilyen lelki kapcsolata. Mindegy, hogy az ember... A gṛhastha azt jelenti, hogy a családdal, a feleséggel és a gyerekekkel élni.

Tehát a családdal és a gyerekekkel maradni nem jelenti azt, hogy az ember nem fejlődhet a lelki életben. Ez nem egy kizáró ok, mert először is mindenkinek egy apától és egy anyától meg kell születnie. Az összes nagy ācārya, nagyszerű lelki vezetők, mindannyian apától és anyától származnak. Az apa és az anya egyesülése nélkül még egy nagy lélek nemzésére sincs lehetőség. A nagy lelkek számtalan példáját láthattuk, mint Śaṅkarācārya, az Úr Jézus Krisztus, Rāmānujācārya. Még nekik sincs túl magas öröklött címük, mégis a gṛhasthák közül kerültek ki, volt anyjuk és apjuk. Tehát a gṛhastha, vagy a családos élet nem jelent akadályt. Nem szabad azt gondolnunk, hogy csak a brahmacārīk vagy csak a sannyāsīk képesek felemelkedni a lelki szintre, míg azok, akik a feleségükkel és a gyerekükkel élnek, azok nem. Nem így van. Caitanya Mahāprabhu egyértelműen kijelentette a Caitanya-caritāmṛtában, hogy

kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya
yei kṛṣṇa-tattva-vettā sei 'guru' haya
(CC Madhya 8.128)

Azt mondta, „Tekintet nélkül arra, hogy valaki gṛhastha, brāhmaṇa, sannyāsī vagy śūdra. Ez nem számít. Ha valaki Kṛṣṇa-tudatos, ha felemelkedett a Kṛṣṇa-tudat szintjére, akkor csak, úgy értem, alkalmas arra, hogy lelki tanítómester legyen.” Yei kṛṣṇa-tattva-vettā sei guru haya (CC Madhya 8.128). Tattva-vettā azt jelenti, aki ismeri Kṛṣṇa tudományát. Ez azt jelenti, hogy teljesen Kṛṣṇa-tudatú. Sei guru haya. Sei jelentése „ő.” A guru jelentése „lelki tanítómester.” Nem azt mondja, hogy „Sannyāsīnak vagy brahmacārīnak kell lenni. És akkor ő...” Nem. De itt az a szó szerepel, hogy gṛhamedhī, nem pedig, hogy gṛhastha. A gṛhastha nincs elmarasztalva. Ha valaki a szabályozó elvek szerint él a feleségével és a gyerekeivel, az nem jelent kizárást. De a gṛhamedhī, a gṛhamedhī azt jelenti, akinek a lelki életről nincs magasabb elképzelése vagy magasabb megértése. Egyszerűen csak úgy él a feleséggel és a gyerekekkel, mint a macskák és a kutyák, ezt nevezik gṛhamedhīnek. Ez a különbség e két szó között, a gṛhamedhī és a gṛhastha között.