HU/Prabhupada 0966 - Akkor láthatjuk Istent, ha a szemünk a bhakti írjával van bekenve

From Vanipedia


Akkor láthatjuk Istent, ha a szemünk a bhakti írjával van bekenve
- Prabhupāda 0966


720527 - Lecture BG The Yoga System - Los Angeles

Akkor láthatjuk Istent, ha a szemünk a bhakti írjával van bekenve Ezt a jóga rendszer, a bhakti jógát, hogy hogyan fokozzuk a ragaszkodásunkat Kṛṣṇa felé, ezt tanítja a Kṛṣṇa-tudatú mozgalom. Mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ (BG 7.1) Ezzel kapcsolatban közvetlenül Kṛṣṇától, vagy az Ő képviselőjétől kell megtanulni ezt a jógarendszert. Ez a mad-āśraya jelentése. Menedéket kell keresni...

Jelent pillanatban lehetetlen, hogy közvetlenül Kṛṣṇa menedékét találjuk meg, ezért az Ő hiteles képviselőjének a menedékét kell keresni. A Vaiṣṇaváknak négy sampradāyája létezik. A Brahmā-sampradāya, a Rudra-sampradāya, a Śrī-sampradāya és a Kumāra-sampradāya. Tehát az embernek e sampradāyák, tanítványi láncolatok menedékét kell keresnie, és tőlük megtanulnia a bhakti jóga rendszerét. Ekkor meg fogja érteni, meg fogja látni Istent. Istent látni nem egészen azt jelenti, hogy a szemekkel látni. Isten egy másik neve Anubhāva, megvalósítás. Kinyilatkoztatás. Megvalósítás. Ezt akarjuk. A kinyilatkoztatást Maga Kṛṣṇa végzi egy hiteles bhakta számára. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (CC Madhya 17.136) Kṛṣṇa, Isten feltárja Önmagát. Mint ahogyan nem látjátok a Napot az éjszaka sötétjében. A Nap ott van az égen, de valahogyan, amikor a bolygótok a másik oldalon van, és sötét van, akkor nem látjátok a Napot. Nem arról van szó, hogy a Nap nincs ott, hanem arról, hogy nem látjátok. Ehhez hasonlóan Kṛṣṇa is mindig jelen van előttünk, de nem látjuk Őt. Mint amikor Kṛṣṇa személyesen volt jelen, ők... Sok száz és millió ember volt a bolygón, és csak néhányan látták Őt, hogy Ő az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Még ha Isten, az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Kṛṣṇa oda is áll valaki elé, Őt nem lehet látni. A látás folyamata más. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena (Bs 5.38.) Akkor láthatjuk Istent, ha a szemünk a bhakti írjával van bekenve. A szemnek tisztának kell lennie, hogy lássuk Istent. Ez a kinyilatkoztatás.