ID/661122 Kelas - Srila Prabhupada Menyampaikan Setetes Nektar di New York

ID/Indonesian - Tetesan Nektar Dari Srila Prabhupada
Kita sangat berbangga hati dengan kemajuan pendidikan kita. Tetapi jika kamu bertanya kepada orang-orang, “Siapakah diri anda?” maka hampir tidak seorangpun yang mampu menjawab siapa dirinya sebenarnya. Setiap orang sedang larut dalam konsep kehidupan yang didasarkan pada badan. Tetapi sebenarnya kita bukanlah badan ini. Pertanyaan ini telah kita bahas berulang kali di dalam berbagai kesempatan.


Jadi, setelah melewati tahapan ujian bahwa, "Saya bukanlah badan ini," maka seseorang yang … seseorang kemudian akan masuk ke dalam pemahaman pengetahuan yang sebenarnya. Itulah pengetahuan yang sejati, “Siapakah saya.” Itu merupakan suatu titik awal.


Jadi, pengetahuan itulah yang sedang disampaikan oleh Tuhan Śrī Kṛṣṇa dan diberikan sebagai sebuah petunjuk kepada Arjuna, di mana Beliau berkata, “Inilah rāja-vidyā.” Rāja-vidyā berarti memahami siapakah diri seseorang sebenarnya dan kemudian bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut. Itulah yang disebut sebagai rāja-vidyā.

661122 - Kelas BG 09.02 - New York