ID/BG 6.28

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā Menurut Aslinya - BAB ENAM: Dhyāna-yoga
BG 6.27 BG 6.27 - BG 6.29 BG 6.29
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


ŚLOKA 28

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ।
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥
yuñjann evaḿ sadātmānaḿ
yogī vigata-kalmaṣaḥ
sukhena brahma-saḿsparśam
atyantaḿ sukham aśnute

Sinonim

yuñjan—menekuni latihan yoga; evam—demikian; sadā—selalu; ātmanām—sang diri; yogī—orang yang berada dalam hubungan dengan Diri Yang Paling Utama; vigata—dibebaskan dari; kalmaṣāḥ—segala pencemaran material; sukhena—dalam kebahagiaan rohani; brahma-saḿsparśam—senantiasa berhubungan dengan Yang Mahakuasa; atyantam—tertinggi; sukham—kebahagiaan; aśnute—mencapai.

Terjemahan

Dengan demikian, seorang yogī yang sudah mengendalikan diri dan senantiasa menekuni latihan yoga dibebaskan dari segala pengaruh material dan mencapai tingkat tertinggi kebahagiaan yang sempurna dalam cinta-bhakti rohani kepada Tuhan.

Penjelasan

Keinsafan diri berarti mengetahui kedudukan dasar kita dalam hubungan dengan Yang Mahakuasa. Sang roh yang individual adalah bagian dari Yang Mahakuasa yang mempunyai sifat yang sama seperti Yang Mahakuasa, dan kedudukan makhluk hidup ialah mengabdikan diri kepada Tuhan secara rohani. Hubungan rohani demikian dengan Yang Mahakuasa disebut brahma-saṁsparśa.


BG 6.27 BG 6.27 - BG 6.29 BG 6.29