JV/Prabhupada 0070 - Rimat Kanthi Leres

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Kaca Saderengipun - Video 0069
Kaca Sasampunipun - Video 0071 Go-next.png

Rimat Kanthi Leres
- Prabhupāda 0070


Room Conversation -- April 22, 1977, Bombay

Tansah tumut prinsip kawula sedaya, lan iktiyaraken amrih GBC kawula sedaya tansah tanggap sanget. Mila sedayanipun badhe kapuntindakaken kanthi leres, malah senaos dene kawula sampun mboten wonten. Tindakaken perkawis punika. Punika panyuwun kawula. Sakalit menapapun ingkang sampun kawula wucalaken dhateng panjenengan, mila tansah tumut perkawis punika, lan mboten wonten satunggaling priyantunpun ingkang badhe dados nestapa. Mboten wonten māyā ingkang badhe nglipta panjenengan. Sakmenika Kṛṣṇa sampun maringaken dhateng kawula sedaya, lan mboten badhe wonten kakirangan arta. Panjenengan cithak pustaka-pustaka punika sarta panjenengan sade. Sedayanipun sampun wonten. Kawula sedaya nggadhahi panggenan pangayoman ingkang sae ing sakindhenging donya. Kawula sedaya nggadhahi pangupajiwa. Mila tumut prinsip-prinsip kawula sedaya, panggah tumut ... Malah ugi menawi kawula saknalikanipun pejah, mila panjenengan badhe mumpuni ngrimat sedayanipun. Punika kemawon. Punika ingkang kawula kersakaken. Rimat kanthi leres lan dadosaken pakempalan punika majeng. Panjenengan tata sakmenika. Sampun dados mundur. Tansah ngatos-atos. Āpani ācari prabhu jīveri śikṣāya.