LT/BG 14.4

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Bhagavad-gītā, kokia ji yra - KETURIOLIKTAS SKYRIUS: Trys materialios gamtos guṇos
BG 14.3 BG 14.3 - BG 14.5 BG 14.5
Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda


Tekstas 4

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः ।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥४॥
sarva-yoniṣu kaunteya
mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ
tāsāṁ brahma mahad yonir
ahaṁ bīja-pradaḥ pitā

Pažodinis vertimas

sarva-yoniṣu — visose gyvybės rūšyse; kaunteya — o Kuntī sūnau; mūrtayaḥ — pavidaluose; sambhavanti — atsiranda; yāḥ — kurios; tāsām — visų jų; brahma — aukščiausiasis; mahat yoniḥ — gimimo materialioje gamtoje šaltinis; aham — Aš; bīja-pradaḥ — sėklą duodantis; pitā — tėvas.

Vertimas

Reikia suprasti, kad visos gyvybės rūšys, o Kuntī sūnau, todėl ir pradeda egzistuoti, kad gimsta materialioje gamtoje ir kad Aš esu sėklą duodantis tėvas.

Komentaras

Posmas aiškiai sako, kad Kṛṣṇa, Aukščiausiasis Dievo Asmuo, yra pirminis visų gyvųjų esybių tėvas. Gyvosios esybės – tai materialios ir dvasinės gamtos jungtis. Jos gyvena ne tik mūsų, bet ir visose kitose planetose, net ir aukščiausioje jų – Brahmos buveinėje. Gyvųjų esybių yra visur – žemėje, vandenyje ir net ugnyje. Visos jos atsiranda iš motinos, materialios gamtos, apvaisintos Kṛṣṇos sėkla. Materiali gamta apvaisinama gyvųjų esybių sėkla, ir pasaulio kūrimo metu jos įgauna įvairias formas pagal ankstesnius savo darbus. Tokia posmo prasmė.


BG 14.3 BG 14.3 - BG 14.5 BG 14.5